This post is also available in: EngelskaStörre lira – Ardenna gravis

Större lira – Ardenna gravis
är en stor lira i familjen stormfåglar. Större lira flyger kraftfullt och målmedvetet och har en för släktet typisk flygstil då den kantrar från sida till sida, på stela vingar, med få stela, snabba vingslag och med vingspetsarna som nästan doppas i vattenytan.

Den är 43–51 centimeter lång med ett vingspann på 105–122 centimeter och är trots sitt namn något mindre än gulnäbbad lira (Calonectris diomedea). Den identifieras på sin storlek, skarpt avgränsade mörka hätta, vita nackband, mörka halssidesfläck och vita övre stjärttäckare. Undersidan av vingen är vit, har mörka vingkanter och mörka teckningar på armtäckarna. Den har en karaktäristisk smutsigt mörk bukfläck och undre stjärttäckare som dock kan vara svårt att se och som syns bäst snett bakifrån. Den har rosa fötter, könen är lika och juvenila fåglar är något gråare och har ljusare bräm.

Under den snabba ruggningen i Nordatlanten under juli-augusti uppkommer ofta vita parallella vingband på ovansidan av vingen. Detta beror på ruggningen av de mörka täckarna som annars döljer de vita baserna på armpennor och större handtäckare.

Den förekommer sparsamt i Nordsjön och utefter Skandinaviens kuster och hade fram till och med 2014 observerats vid 18 tillfällen i Sverige.[4] Första större liran som påträffades i landet var en död 1k-individ som hittades i december 1953 på Kullen i Skåne. Det första levande exemplaret fångades in på Hållö i Bohuslän den 17 januari 1958. Flest observationer har skett i Skåne och Halland. Två observationer har gjorts i Bohuslän och en i Värmland. Observationerna har haft en månatlig spridning från juli-februari med flest observationer i september.

Den är en flockfågel och följer båtar och fiskefartyg och kan då vara ganska högljudd och aggressiv. Den har ett genomträngande läte eeyah som den oftast utstöter när den ligger i grupp på vattenytan.

Den låter såhär
Inspelning av Derren Fox från Xeno canto