This post is also available in: Engelska

Stormfågel – Fulmarus glacialis

Stormfågel – Fulmarus glacialis
är en havsfågel i familjen liror (Procellariidae) inom ordningen stormfåglar (Procellariiformes), som tillsammans med sydlig stormfågel (Fulmarus glacialoides) utgör släktet Fulmarus. Arten beskrevs första gången 1761 som Fulmarus glacialis av Linné baserat på ett specimen från Spetsbergen norr om polcirkeln. Den nordliga stormfågeln tillsammans med sin systerart sydlig stormfågel utgör släktet Fulmarus som i sin tur ingår i familjen Procellariidae. Den påminner ytligt om en liten kompakt trut men är inte alls nära besläktad med dessa. I jämförelse ser de tjurnackade och kort- och tjocknäbbade ut. Stormfågeln finns i mörk, mellanmörk (även kallad intermediär) och ljus fas. Den är askgrå på ovansidan, vit på undersidan och med gul näbb. Kroppslängden är 44-50 centimeter och vingspannet 101-117 centimeter och den glider oftast på stela, raka vingar över vattenytan. Utseendemässigt skiljer den sig endast lite ifrån sydlig stormfågel som dock är ljusare och har mörka vingspetsar. Vid västliga stormar, främst på hösten men ibland även på våren, kan de ses längs Sveriges västra kust.

Artens utbredningsområde är stort, med en uppskattad utbredning på 50 000–100 000 km² och detta utbredningsområde har ökat under de senaste hundra åren. Förmodligen på grund av tillgången på fiskrens från den kommersiella fiskeflottan. Denna utbredningsökning har speciellt varit tydlig kring de brittiska öarna. Världspopulationen uppskattas till mellan 8 000 000 och 32 000 000 individer. Studier har visat att världspopulationen påverkas negativt av plastskräp som flyter omkring i världshaven.

Den låter såhär