This post is also available in: Engelska

Rosenfink – Carpodacus erythrinus

Rosenfink – Carpodacus erythrinus
är en fågel som tillhör familjen finkar. Rosenfinken har sin största och populationstätaste utbredning i främst Sibirien och Centralasien, men har på senare tid invandrat till Östeuropa, Centraleuropa, och Skandinavien. Hanen är karmosinröd på bröstet och huvudet, med bruna vingar och vitt bröst; honan är brunfärgad. Rosenfinken har också en karaktäristisk sång som består av visslingar som liknar en busvissling. Rosenfinken blir upp till 15 centimeter lång och väger ungefär 20 till 25 gram. De har en kort och kraftig och rundad mörk näbb och pepparkornsögon. I alla dräkter har den dubbla smala vingband som dock kan vara svåra att se när fjäderdräkten är sliten. Honor och hanar yngre än tredje kalenderåret, är olivbruna och streckade och går inte att skilja åt. Därför talar man om honfärgade individer.
Hos den adulta hanen är huvudet karminrött med en bred mörkbrun tygel. Hans övre del av bröstet och övergumpen är också röda medan den nedre delen av bröstet inklusive buk och undergump är vit eller ljusgrå. Ovansidan av vingarna, stjärten och ryggen är mörkbruna.
Rosenfinken kom till Sverige österifrån och första observationen gjordes 1839 på Gotland men först hundra år senare observerades det första häckande paret i Sverige vilket skedde på Fårö 1938. Under 1950-talet observerades den i södra Dalarna och i området kring Norrtälje för att från och med mitten av 1950-talet häcka årsvis i Sverige. Under 1960- och 1970-talen skedde en explosionsartad spridning i stora delar av landet, med tyngdpunkt på de östra delarna.

Den låter såhär
Insplening av Annette Hamann från Xeno Canto