This post is also available in: Engelska

Strimkarakara – Phalcoboenus australis

Strimkarakara – Phalcoboenus australis
är en fågel i familjen falkar inom ordningen falkfåglar. Fågelns utbredningsområde är Eldslandet, Isla de los Estados, Navarino Island och Falklandsöarna. IUCN kategoriserar arten som nära hotad.

En vuxen fågels fjäderdräkt är nästan svart. Ben och näbbas är gul och nacken är streckad med grått. juvenila fåglar har en orange eller ljusrött dun som försvinner efter första ruggningen. Fullt utfärgad blir den efter fem år.

Strimcaracaran är först och främst en asätare som livnär sig på döda fåglar, får och skräp. Ibland tar den även insekter och maskar som den gräver upp med klorna. Den tar dock skadade djur och fågelungar vilket jag själv bevittnade på Falklandsöarna. Den är inte älskad av fårbönderna då den attackerar nyfödda lamm bland annat.

Den är känd för att stjäla röda saker möjligen för att rött liknar kött.

Likt alla falkar har den utmärkt färgsinne. Den rånar ofta soptunnor och flyttar stenar för att söka efter mat vilket gett uppfattningen att fågeln är en av de mest intelligenta rovfåglarna. Beståndet på Falklandsöarna uppskattas till c:a 500 par. Arten är tämligen orädd vilket tyvärr gjort den lättjagad för fårbönderna.

Den låter såhär
Inspelning av Robson Silva e Silva från Xeno canto