Strömand – Histrionicus histrionicus

Strömand – Histrionicus histrionicus
är en andfågel som tillhör underfamiljen Merginae och är ensam art i sitt släkte Histrionicus. Arten häckar huvudsakligen i nordliga delar av Nordamerika och Asien, men även på Island, i strömmande vattendrag. Den ses endast mycket sällsynt i övriga i Europa, med endast två fynd i Sverige på 1800-talet. Strömanden anses ha en livskraftig population som ökar i antal.

Vintertid hittas den utmed kuster från Sibirien till Japan och Korea, från Alaska till centrala Kalifornien och nordöstra USA, på södra Grönland samt på Island. Med tanke på att den isländska populationen utgörs av stannfåglar härrör möjligen de i Västeuropa påträffade strömänderna från amerikanska flyttfåglar.

Den låter såhär 
Inspelning av Stanislas Wroza från Xeno canto