This post is also available in: Engelska

Svart rödstjärt – Phoenicurus ochruros

Svart rödstjärt – Phoenicurus ochruros
är en fågel som tillhör släktet Phoenicurus inom gruppen rödstjärtar. Svart rödstjärt är cirka 14,5 centimeter lång och väger mellan 14 och 20 gram. Den adulta hanen är på våren gråsvart på huvud, rygg och mage, har ljusa områden på vingarna och en iögonenfallande orangeröd stjärt. I första sommardräkt (d.v.s. ettåriga fåglar) är hanarna inte lika svarta och saknar den ljusa vingfläcken. Honan är oansenligt gråbrunt färgad, men mörkare än en hona av rödstjärt, och har brunröd stjärt.

Svart rödstjärt spred sig norrut i Europa i samband med industrialiseringen och invandrade till Sverige i början av 1900-talet och förekommer i södra Sverige, särskilt i Skåne och längs västkusten. Den har på senare tid spritt sig längre norrut. Den förekommer karakteristiskt i industriområden, hamnar och vid större byggarbetsplatser, där byggnaderna tjänar som ”ersättning” för dess ursprungliga klippmiljö. Det svenska beståndet flyttar i september-november till Mellaneuropa och västra Medelhavsområdet. Enstaka fåglar kan övervintra i södra Sverige. Den återkommer i april-maj.

Underarter
Svart rödstjärt delas upp i ett antal underarter som främst skiljer sig åt i hur de adulta hanarna är färgade på ovansidan.
phoenicuroides-gruppen: basal grupp i centrala och östra Asien.
ochruros-gruppen: östeuropeiska/västasiatiska populationen.
gibraltariensis-gruppen: västeuropeiska/nordafrikanska populationen

Den låter såhär
Inspelning av Marc Anderson från Xeno canto