This post is also available in: Engelska

Sammetshätta – Sylvia melanocephala

Sammetshätta – Sylvia melanocephala
Som de flesta Sylvia-arterna har den en distinkt han- och hondräkt. Den adulta hanen har grå ovansida, ljusare undersida, svart huvud, vit strupe och röd orbitalring runt ögat. Fjäderdräkten kan skilja sig något, till och med på i ett och samma område, där en rödaktig ton på över- och undersida varierar från helt frånvarande (hos vissa underarter) till mycket uttalad. Honan är mest brun på ovansidan, gulbrun på undersidan och med grått huvud. Sammetshättas sång är ett snabbt skramlande vilket är ett karaktäristiskt läte för de områden där de häckar. Den häckar runt Medelhavet i södra Europa, västra Turkiet, i Mellanöstern samt i norra Anfrika. Till skillnad från många andra sångare så är den till största delen en stannfågel, men vissa övervintrar i norra Afrika, och den uppträder som strögäst långt ifrån sitt häckningsområde, så långt bort som exempelvis Storbritannien och Sverige.

Den låter såhär!
Inspelning av Marc Anderson från Xeno canto