Svartbukig visseland – Dendrocygna autumnalis – Black-bellied Whistling-Duck

Svartbukig visseland – Dendrocygna autumnalis – Black-bellied Whistling-Duck
är en amerikansk andfågel i familjen änder. Den förekommer från södra USA till norra Argentina. Arten ökar i antal och kategoriseras som livskraftig. Svartbukig visseland är en 43–53 cm lång andfågel med lång hals och långa ben. Den har en mycket karakteristisk teckning: röd näbb, grått ansikte, rödbrun kropp med svart buk, svarta vingundersidor och ett tydligt vitt band på ovansidan av vingen som även syns på sittande fågel. Flyktlätet är hest men melodiskt visslande och återges i engelsk litteratur som ”pit pit pit WHEE do eeew”. Svartbukig visseland hittas i grunda vatten, ofta i stora flockar utmed stränderna eller betande på närliggande jordbruksfält. Den häckar i trädhål eller holkar vid eller nära vatten.

Den låter såhär!
Inspelning från Xeno canto av Jerome Fischer