Svartkråka – Corvus (corone) corone

Svartkråka – Corvus (corone) corone
är en fågel i familjen kråkfåglar med omtvistad taxonomi. Många auktoriteter som Clements et al. 2017 behandlar den numera som god art, medan exempelvis Birdlife Sverige även fortsatt betraktar den som en underart till kråkan.

Svartkråkan mäter cirka 48 centimeter, har ett vingspann på 84–100 centimeter och väger upp till 550 gram och är helt svart, lätt glänsande i violett. Vingarna och stjärten är grönaktigt purpurglänsande. På halsryggen är fjäderspolarna synliga. Ögonen hos juvenila kråkor är blåa. Kråkan har en vaggande gång. I fält kan svartkråkan vara mycket svår att särskilja från unga råkor.

Svartkråkan förekommer sällsynt som häckfågel i Sverige, främst i Skåne. Den observeras sällsynt över hela landet, främst i södra Sverige och på Västkusten, och mycket sällsynt norr om Dalarna.

Den låter såhär!