Svartvit skogssångare – Mniotilta varia – Black-and-white warbler

Svartvit skogssångare – Mniotilta varia – Black-and-white warbler
Svartvit skogssångare  är en nordamerikansk fågel i familjen skogssångare inom ordningen tättingar. Den häckar i södra Kanada och östra USA i löv- eller blandskogar där den unikt klättrar på grenar och trädstammar likt en nötväcka. Vintertid flyttar den till ett område från sydligaste USA till Peru. Fågeln är en mycket sällsynt gäst i Europa, med fynd i bland annat Storbritannien, Island och Norge. Beståndet anses vara livskraftigt.

Svartvit skogssångare gör skäl för sitt namn med brett svartvitbandad fjäderdräkt. Den har även ett vitt ögonbrynsstreck och vitt hjässband centralt på huvudet. Näbben är smal och lång. Könen är lika, men hanen har svart på strupe och bröst.

Den låter såhär!
Inspelning från Xeno canto av Molly Jacobson