This post is also available in: Engelska

Sydlig kungsalbatross – Diomedea epomophora

Sydlig kungsalbatross – Diomedea epomophora
är en fågel i familjen albatrosser inom ordningen stormfåglar.

Sydlig kungsalbatross är en mycket stor svartvit albatross med en kroppslängd på 115 centimeter och vikt av ungefär 9 kg. Adulta fåglar har en helvit kropp, med svart översida på vingarna (nordliga rasen) eller svart med vita fläckar som sträcker sig bakåt från vingarna framkant (sydliga rasen). Vingarnas undersida är vit med svart vingspets och en tunn svart kant längs undersidans framkant. Juveniler har vit kropp förutom svarta fläckar på ryggen och sidorna samt på huvudet och stjärten.

Sydlig kungsalbatross häckar på Campbellöarna och Aucklandöarna. När den inte häckar förekommer den pelagiskt cirkumpolärt i Södra oceanen. Tidigare behandlades den som samma art som nordlig kungsalbatross (Diomedea sanfordi), vilket vissa fortfarande gör.

Numera finns två underarter beskrivna, D. epomophora sanfordi (nordlig ras) och D.epomophora epomophora (sydlig ras).

IUCN kategoriserar sydlig kungsalbatross som sårbar.

Den låter såhär
Inspelning av Frank Lambert från Xeno canto