This post is also available in: Engelska

Kalkongam – Cathartes aura

Kalkongam – Cathartes aura
är den mest spridda av nya världens gamar.

Kalkongamen är en stor fågel med ett vingspann på 173–183 centimeter och en genomsnittlig vikt på 1.4 kilogram. Fjäderdräkten är mörkbrun till svart. Dess hals och huvud saknar fjädrar och är lilaröda och näbben är kort, nedåtböjd och elfenbensfärgad. Kalkongamen är den mest spridda arten av alla nya världens gamar och den återfinns från södra Kanada till sydligaste spetsen av Sydamerika. Den bebor en mängd öppna och halvöppna biotoper, som subtropisk skog, busklandskap, betesmark och öken. Däremot finns den inte regnskogar, och normalt inte på höjder över 2500 meter över havet, även om den har synts på 4300 meters höjd i Bolivia.

Kalkongamen har fått sitt trivialnamn genom att den i adult fjäderdräkt med sitt röda huvud och svarta fjädrar, påminner om en kalkon. Släktnamnet Cathartes betyder ”renaren” och är en latiniserad form från grekiskans kathartēs/καθαρτης. Artepitetet aura, är en latiniserad form av den mexikanska ursprungsbefolkningens namn för fåeln ”auroura”.

Den låter såhär
Inspelning av Charlie Vogt från Xeno canto