This post is also available in: Engelska

Tobisgrissla – Cepphus grylle

Tobisgrissla – Cepphus grylle
Tobisgrissla är en fågel som tillhör familjen alkor.[ Tobisgrisslan är om sommaren helt svart utom en stor vit vingfläck, och de röda benen. Näbben är mörk och smal. När fågeln flyger ser man vita vingkanter. På vintern skiftar färgen på huvudet och undersidan till vitt. Vingarna behåller dock sina färger. Könen är lika. Totallängden är mellan 34 och 37 cm och vingspannet 52-58 cm. Tobisgrisslan häckar på steniga stränder, klippor och öar i norra Atlanten, i Europa söderut till Irland, och i Nordamerika söderut till Maine och västerut till Alaska. De övervintrar ofta i häckningsområdet, men kan också flytta något söderut på vintern. Om vattnet fryser flyttar de ut till öppet vatten. Två underarter förekommer i Sverige: nominatformen C. g. grylle som häckar längs ostkusten, och C. g. arcticus som häckar i Bohuslän. Under 2005 blev Sveriges största koloni av tobisgrisslor, cirka 2 600 individer på Malågrundet i Västerbotten, helt utplånad av minkar.

Den låter såhär
Inspelning av Fraser Simpson från Xeno canto