This post is also available in: Engelska

Valross – Odobenus rosmarus

Valross – Odobenus rosmarus
Valross är en sälart som lever i Arktiska havet. Typiskt för valrossen är dess två stora betar som kan bli upp till en meter långa. Betarna består av så kallad valrosselfenben och hos vuxna individer saknar de tandemalj. Även honan har betar men vanligtvis är hanens längre. I genomsnitt är hanen 300 cm och honan 260 cm lång. Hanen väger omkring 1000 kg (maximal 1700 kg) och honan ungefär 800 kg. Valrossen ser hårlös ut, men har en kort päls. Huden är mycket tjock med en genomsnittlig tjocklek av 4 cm. Vid födseln är huden starkt rödbrun men med tiden bleks den och blir gulbrun. Fenorna är mer rörliga än hos öronlösa sälar varför valrossen bättre kan förflytta sig på marken. Liksom öronlösa sälar saknar valrossen yttre öron.

Ursprunget till trivialnamnet ”valross” är omdiskuterat men brukar härledas till fornnordiska, nederländska eller en kombination av dessa. Förledet val tros vara samma ord som trivalnamnet för gruppen valar, som i sin tur härstammar från nederländskan wal, som betyder ”strand”. Efterledet ”ross” anses av vissa härstamma från fornnordiskans russ, det vill säga ”häst”. I fornengelska kallades exempelvis arten för horshwæl, det vill säga hästval. Andra anser istället att det härstammar från nederländskans r(e)us som betyder ”jätte”.