This post is also available in: Engelska

Tofsand – Lophonetta specularioides

Tofsand – Lophonetta specularioides
är en sydamerikansk fågel i familjen änder inom ordningen andfåglar.

Tofsanden är övervägande gråbrun med brunvattrat bröst och ljusfläckad kroppssida. Iris är röd och näbben svart. Utöver detta har den en rosaröd vingspegel med svart och vit inramning. Den lever av ryggradslösa djur och alger och häckar i Anderna på upp till 4300 meters höjd. Tofsanden förekommer i Sydamerika och delas upp i två underarter med följande utbredning:

  • L. s. alticola – peruanska och bolivianska Anderna till nordvästra Argentina och Chile.
  • L. s. specularioides – centrala Chile och Argentina till Eldslandet och Falklandsöarna.

Fågeln har tidigare placerats i släktet Anas, men förs numera till det egna släktet Lophonetta. Dess närmaste släktingar är arterna brasiliansk and (Amazonetta brasiliensis) och bronsvingad and (Speculanas specularis), även de i var sina egna släkten. Dessa är i sin tur systergrupp med ångbåtsänderna i Tachyeres. Alla dessa har sin hemvist i Sydamerika. Arten har ett stort utbredningsområde och en stor population med stabil utveckling. Utifrån dessa kriterier kategoriserar IUCN arten som livskraftig (LC).

Den låter såhär
Inspelning av Peter Boesman från Xeno canto