This post is also available in: Engelska

Gulnäbbad kricka – Anas flavirostris

Gulnäbbad kricka – Anas flavirostris
är en sydamerikansk fågel i familjen änder inom ordningen andfåglar.

Gulnäbbad kricka delas in i två distinkta underarter med följande utbredning.

  • A. f. flavirostris – Eldslandet till norra Argentina samt på Sydgeorgien och Falklandsöarna
  • A. f. oxyptera – höglänta områden från centrala Peru till norra Chile och Argentina

Arten har ett stort utbredningsområde och en stor population, men tros minska i antal, dock inte tillräckligt kraftigt för att den ska betraktas som hotad. IUCN kategoriserar därför arten som livskraftig (LC).

Den låter såhär
Inspelning av Peter Boesman från Xeno canto