This post is also available in: Engelska

Trädlärka – Lullula arborea

Trädlärka – Lullula arborea
Trädlärka är en liten  lärka. Den känns igen på den mycket korta stjärten. Den har en underbar sång som man får gå upp tidigt för att njuta av. Den förekommer lokal i södra delen av landet i torra, sandiga och varma tallmiljöer. Den flyttar från slutet av september till och med oktober till västra och sydvästra Europa. Den har långa fjädrar på hjässan som dock inte bildar någon spetsig tofs. På ovansidan är fågeln svartbrun med breda, rostgrå fjäderkanter och ofläckad övergump.

Trädlärkan har en melodisk, drillande sång som ofta beskrivs onomatopoetiskt som lu-lu-lu- eller som ett upprepat lū-lū-lū-lū-lū-. Hanen framför sången i spelflykt som påminner om sånglärkans men är fladdrigare när den i spiraler flyger uppåt, och sedan flyger i cirklar på ungefär samma höjd samtidigt som den framför sången. Både hanen och honan sjunger även på marken eller sittande på en gren. Den börjar sjunga tidigt på året, I Storbritannien redan i februari.

Trädlärkan har ett mycket stort utbredningsområde och en mycket stor global population. Häckningspopulationen i Europa uppskattades 2004 till 1 300 000–3 300 000 par vilket motsvarar 3 900 000–9 900 000 individer. Europa utgör 75–94% av det totala utbredningsområdet så en mycket grov uppskattning ger att den globala populationen uppgår till 4 150 000–13 200 000 individer. Populationstrenden i Europa är stabil. Detta sammanräknat gör att IUCN kategoriserar arten som livskraftig (LC).

Källa:Wikipedia

Såhär låter den vackra sången
Inspelning av PE Svahn från Xeno canto