Vit ibis – American white ibis – Eudocimus albus

Vit ibis – American white ibis – Eudocimus albus

Vit ibis är en fågel i familjen ibisar inom ordningen pelikanfåglar. Denna ibis är en mellanstor fågel med vit fjäderdräkt, kraftigt rödoranga nedåtböjd näbb och ben och svarta vingspetsar som vanligtvis endast syns när den flyger. Hanen är större och har längre näbb än honan. Vit ibis förekommer från södra USA till Colombia, Venezuela och Ecuador, Bahamas och Stora Antillerna. Den påträffas från North Carolina och USA:s gulfkust söderut till större delen av den Nya världens tropiska områden. Vit ibis lever främst av små vattenlevande djur, som insekter och fisk. I de flesta regionerna föredrar den kräftdjur, men den anpassar dieten till naturtyp och hur vanliga de olika bytesdjuren är. Den söker födan genom att med näbben känna efter byten på bottnen i grunda vatten och gripa tag i dem med näbben när de påträffas. Vanligtvis ser ibisen inte bytet när det fångas.

Den låter såhär!
Inspelning från xeno canto