This post is also available in: Engelska

Vitögd dykand – Aythya nyroca

Vitögd dykand – Aythya nyroca
är en medelstor dykand som häckar lokalt i palearktis.

Vitögd dykand är en ganska liten and med kort kropp, lite längre hals, toppig hjässa och lång näbb. Den mäter 38-42 och har ett vingspann på 60-67 cm. Den adulta hanen har en kraftfullt kastanjebrun fjäderdräkt med mörkare rygg och distinkt ljust öga. Den har vita vingundersidor, vit bukfläck och lysande vit, skarpt avgränsad undergump. Den adulta honan har liknande fjäderdräkt men dovare och mörkt öga.

Vitögd dykand häckar från södra Spanien och lokalt i Central- och Sydeuropa, vidare österut genom Östeuropa till västra Mongoliet. Den förekommer också lokalt i Libyen, Iran, Afghanistan, västra Pakistan och nordvästra Indien. Delar av populationen är flyttfåglar och arten övervintrar lokalt runt Medelhavet i Sydeuropa och Nordafrika men även i Centralafrika. Den övervintrar vidare i Asien så långt söderut som Indien, Sydostasien och östra Kina.

Vitögd dykand observeras sällsynt i Sverige. Första kända observationen var en ungfågel som sköts i sjön Frutjärn i Ludvika den 28 oktober 1907. En vecka senare ska en till individ observerats på samma lokal. Därefter har arten setts vid ett knappt 70-tal tillfällen fram tills idag (2017).

Den låter såhär
Inspelning av Stanislas Wroza from Xeno canto