Amerikansk saxnäbb – Rynchops niger – Black skimmer

Amerikansk saxnäbb – Rynchops niger – Black skimmer
är en vadarfågel i familjen måsfåglar. Saxnäbbar är unika i att ha längre näbbunderhalva än överhalva. Detta är en anpassning till dess speciella sätt att födosöka, genom att flyga lågt över vattenytan med näbbunderhalvan i vattnet på jakt efter fisk.

Saxnäbbarna är sjöfåglar som påminner om tärnor till utseendet, men näbbens undre halva är unikt längre än den övre. Unikt är också pupiller som drar ihop sig till en smal vertikal skåra vid starkt ljus, likt de hos katter.

Amerikansk saxnäbb liknar i övrigt den indiska och afrikanska saxnäbben med svart ovansida, vit undersida och vit panna. Den är dock större än båda och har dessutom svart längst ut på den röda näbben. På ovansidan av de svarta vingarna syns en vit eller grå vingbakkant och stjärten är antingen sotfärgad eller vit med svart mitt, beroende på underart. Utanför häckningstid får den ett vitt halsband. Könen är lika, men hanen avsevärt större än honan.

Den låter såhär!
Inspelning från Xeno canto av José Dellacasa Bravo