Willet – Tringa semipalmata

Willet – Tringa semipalmata
Willet är i storlek och form jämförbar med gluttsnäppan (Tringa nebularia) med en längd på 31–36 centimeter och vingbredden 54–62 centimeter. Den har dock en tydligt kortare, tjockare och rakare grå näbb, tjockare och kortare hals samt ett tydligt streckat och tvärvattrat bröst. I flykten syns svartvita vingar med ett vitt vingband i kontrast mot svarta handpennor och handtäckare. I vinterdräkt är den enhetligt grå med vit nedre buk och ett kort vitt ögonbryn mellan näbb och öga.

Den västliga underarten inornata (se nedan) skiljer sig från nominatformen genom att vara större och ha längre näbb och ben. Den är också generellt blekare och har mörkare röst.

Den låter såhär!
Inspelning av Paul Driver från Xeno canto