This post is also available in: Engelska

Brandkronad kungsfågel – Regulus ignicapilla

Brandkronad kungsfågel – Regulus ignicapilla
Brandkronad kungsfågel blir upp till 9 cm lång och är grönare ovan och vitare under än kungsfågel. Den skiljer sig också från kungsfågel genom tydligt vitt ögonbrynsstreck och svart streck genom ögat. Även juvenilerna har dessa streck. Liksom de unga kungsfåglarna saknar de dock det gula på hjässan. Den skiljer sig från kungsfågelsångare genom avsaknad av ljusgul övergump. I Sverige är brandkronad kungsfågel sällsynt och ses främst under april-maj, några fynd görs även i september-oktober. Enstaka häckningar har förekommit i Skåne, Blekinge och på Öland. Den nordligaste observerade häckningen skedde 2007 i Slottsskogen i Göteborg. Trots vissa lokala negativa populationstrender så är den brandkronade kungsfågeln inte hotad. Den har en mycket stor europeiskt population och dess utbredningsområde expanderar varför IUCN kategoriserar arten som livskraftig (LC).

Den låter såhär!
inspelning av AUDEVARD Aurélien från Xeno canto