This post is also available in: Engelska

Stenfalk – Falco columbarius

Stenfalk – Falco columbarius
är en kompakt liten falk som häckar cirkumpolärt på norra halvklotet och är Europas minsta falk. Arten har en nordlig cirkumpolär utbredning och häckar på Island, Brittiska öarna, i Skandinavien, Baltikum, Ryssland, norra Asien och norra Nordamerika. Merparten av världspopulationen är flyttfåglar.

Stenfalken är den minsta arten i släktet Falco. Den är en kompakt fågel med ganska breda vingar och lång stjärt. Stenfalken förväxlas ibland med kompakta mindre hökar som sparvhök, men har till skillnad från dessa spetsiga vingar. En adult hane blir mellan 25 och 30 centimeter lång och har ett vingspann på 50–65 centimeter. Hanen är kontrastrikare färgad medan honor och juveniler har gråbrun ovansida och ljusare, kraftigt längsstreckad, undersida och tvärbandad stjärt. Vaxhuden är gul och hos juveniler blågrå. Stenfalken jagar framför allt småfågel, men ibland gnagare och insekter. Den kan ta sitt byte både i luften och på marken. Stenfalken sitter gärna på en något upphöjd plats och spanar efter byte.

Den låter såhär
Inspelning av Stein Ø. Nilsen från Xeno canto