This post is also available in: Engelska

Brun Kärrhök – Circus aeruginosus

Brun Kärrhök – Circus aeruginosus

Brun kärrhök häckar i hela Europa, nordvästra Afrika, norra delarna av Mellanöstern och Centralasien. Den häckar i nästan alla länder i Europa, men är frånvarande i norra Skandinavien och i fjälltrakterna. Den är sällsynt på de brittiska öarna och häckar för närvarande inte på Irland och i Wales. I Mellanöstern återfinns populationer i Turkiet, Irak och Iran och i Centralasien sträcker sig artens utbredning österut så långt som till nordvästra Kina, Mongoliet och Bajkalsjönsregionen i Sibirien.

I Sverige häckar den bruna kärrhöken främst i Skåne, på Öland och Gotland. Den är mindre vanlig i Mellansverige, samt sällsynt i Norrbotten. Den övervintrar i Medelhavsområdet eller tropiska Afrika.

Den jagar främst längs strandkanten av vassrika sjöar och över våtmarker, där den glidflyger. Vingarna hålls då högre än hos de flesta andra rovfåglar. Den bruna kärrhöken är en opportunist och jagar små däggdjur och fåglar genom överraskningsattacker, genom att långsamt glida över fält och hedar, och i kanten av våtmarker och i strandkanten.

Den låter såhär
Inspelning av Peter Boesman från Xeno canto