This post is also available in: Engelska

Fjällvråk – Buteo lagopus

Fjällvråk – Buteo lagopus
är en utpräglad flyttfågel som häckar cirkumpolärt i de nordligaste delarna av holarktis. Fjällvråken är 49-60 cm lång och har en vingspann på 123-148 cm, och är därmed större än ormvråken. Det är mindre varierad i sin färgteckning än ormvråken, och alltid med ljust spräckligt inslag. Juvenilen är mycket ljus på undersihttps://usercontent.one/wp/niclasahlberg.se/wp-content/uploads/2015/02/Fjällvråk.mp3dan, och även den adulta fågeln är huvudsakligen ljus på undersidan med svart ändband på stjärt och vingar samt svarta knogar och mörkt parti på buken. Den har i alla dräkter vit övergump med svart ändband på ovansidan stjärten. För att vara en vråk av denna storlek är dess näbb förhållandevis klen. Den har fjäderklädda tarser.

Fjällvråk häckar i nordöstra Sverige från nordligaste Värmland till Norrbotten och upp i fjällvärlden. På vintern förekommer den i södra Sverige.

ärldspopulationen är inte hotad och den listas som livskraftig (LC) av IUCN. Däremot finns det lokala populationer som är hotade, exempelvis den skandinaviska som är upptagen på både den svenska och norska Röda listan som missgynnad med förbehåll (NT). Den europeiska populationen uppskattas till 110 000-120 000 häckande par, med 3 000-5 000 par i Sverige.

Den låter såhär
Inspelning av Giovanni Boano från Xeno Canto