This post is also available in: Engelska

Ceylonmakak – Macaca sinica

Ceylonmakak – Macaca sinica
är en primat i familjen markattartade apor (Cercopithecidae) som förekommer endemisk på Sri Lanka. Individerna når en kroppslängd mellan 43 och 53 cm och därtill kommer en 47 till 62 cm lång svans. Hannar är med en vikt mellan 4,1 och 8,4 kg tydig tyngre än honor som når 2,3 till 4,3 kg. Arten kännetecknas av en slags krona av hår på huvudet. Annars är pälsen rödbrun till gulbrun. Buken och extremiteternas insida är ljusare. Denna primat har kindpåsar där den förvarar födan. Individerna är aktiva på dagen och vistas främst i träd. Födan utgörs av olika växtdelar som frukter, blommor och blad samt av insekter. Ceylonmakak bildar medelstora flockar med 8 till 43 individer. I varje grupp finns en hierarki som bestämmer tillgången till födan.

Under hösten äger parningen rum. Honor är cirka fem månader dräktiga och föder sedan oftast en unge. Nyfödda ungar är svarta. Honor får vanligen stanna i flocken där de blev födda och hannar letar vanligen efter en ny grupp när de blev könsmogna.