This post is also available in: Engelska

Lankesisk elefant – Elephas maximus maximus

Lankesisk elefant – Elephas maximus maximus
är en underart till arten asiatisk elefant som lever på Sri Lanka. Underarten är inte allmänt accepterad och DNA-analys har visat att elefanterna på Sri Lanka har mer genetisk variation inbördes än mellan den lankesiska och den indiska elefanten.

Den lankesiska elefanten är den fysiskt största underarten av asiatisk elefant. Höjden ligger mellan 2 och 3 meter och vikten ligger mellan 3 och 5 ton. Elefanterna kan springa med en hastighet av drygt 40 km/h och uppnår en ålder av 55 till 70 år. Få hannar fullt utvecklade betar och honorna har mycket sällan annat än helt rudimentära betar. Den senaste elefanträkningen i augusti 2011 fann man att mindre än 2 % av elefanterna bar betar. Den asiatiska elefanten är starkt hotad och underarten lankesisk elefant finns som namnet antyder endast på Sri Lanka. Arten fanns förr på hela ön, men idag finns elefanterna främst i låglandet i den torra zonen där den fortfarande är relativt utbredd. I den regniga zonen på sydöstra Sri Lanka saknas den nästan helt med undantag för mindre populationer ibland annat Sinharaja skogsreservat. I augusti 2011 genomfördes en nationell elefanträkning på Sri Lanka där man fann total 7 379 elefanter. Den lankesiska elefanten förlorar utrymme (habitatförlust) på grund av konkurrens om utrymmet med människan. Nära 200 elefanter dödas varje år när de vandrar in på åkermark. Elefanterna i sin tur dödar cirka 50 människor om året på Sri Lanka.