This post is also available in: Engelska

Lammgam – Gypaetus barbatus

Lammgam – Gypaetus barbatus
är en gam som förekommer i bergiga områden i Asien, Afrika och södra Europa. Den placeras som ensam art inom släktet Gypaetus, inom familjen hökartade rovfåglar, och är i motsats till de flesta gamar befjädrad på huvud och hals. Globalt bedöms populationen av lammgam som livskraftig, men i exempelvis Europa och södra Afrika är den hotad. Lammgamen blir 105–125 cm lång och har ett vingspann på 235–275 cm. Den väger 4,5–7,1 kg. Lammgamen har mycket långa vingar med unikt spetsiga vingar för att vara en så stor rovfågel. Arten har en lång kilformad stjärt som är tydligt längre än vingbredden och den har en nästan falkliknande flyktsilhuett. Den flyger ofta på stela vingar som hålls plant ut från kroppen, för att endast ibland kupas något nedåt. (wikipedia)

En personlig reflektion är att den liknar fågel Fenix flykt i Harry Potter. Den har väldigt lång stjärt och vingtäckarna är ganska långa och fladdrar en del i flykten.

Den låter såhär!