This post is also available in: Engelska

Sydgeorgisk piplärka – Anthus antarcticus

Sydgeorgisk piplärka – Anthus antarcticus
är en fågel i familjen ärlor inom ordningen tättingar. Den förekommer enbart i gräsmarker i Sydgeorgien. IUCN kategoriserar arten som nära hotad.

Den är stor som en sparv och är den ända fågel som sjunger på de antarktiska öarna. Den häckar i tussac gräset (Poa flabellata). Den lägger fyra ägg per år och livnär sig på insekter och spindlar som den hittar längs stränderna.

Arten var hotad av råttor som valfångarna fick med sig från Europa och även förändringar i miljön som människan bidrog med. Arten är ”poster bird” för Sydgeorgiens rått utrotningsprojekt. Utrotningen startade 2011 och avslutades 2015. När jag var där i november hördes Sydgeorgisk piplärka på nästa alla stränder och öar jag besökte.

Den låter såhär
Inspelning av Pablo Petracci från Xeno canto