This post is also available in: Engelska

Knölsvärta – Melanitta deglandi

Knölsvärta – Melanitta deglandi
är en fågel som tillhör underfamiljen. Knölsvärtan kategoriserades tidigare som en underart till svärta (Melanitta fusca) men på grund av olika näbbform och utformning av luftstrupe (vilket indikerar olika spelläten) gav Sveriges ornitologiska förenings taxonomiska kommitté knölsvärtan artstatus i januari 2007.

Knölsvärta delas i sin tur upp i två underarter:

    • Melanitta deglandi stejnegeri häckar i östra Sibirien från Jenisejfloden österut till Kamtjatka.
  • Melanitta deglandi deglandi nominatformen häckar i Alaska och i västra och centrala Kanada.

Vissa, bland andra Birdlife International och IUCN, urskiljer även stejnegeri som en egen art, ”asiatisk svärta” (Melanitta stejnegeri).

Knölsvärtan är en flyttfågel och drar sig då ut till kusterna. Den nordamerikanska populationen återfinns om vintern utefter Amerikas västra och östra kust så långt söderut som till norra Mexiko. Den asiatiska populationen drar sig också till kusterna så långt söderut som till Kina.

Fågeln är en mycket sällsynt gäst i Europa. I Sverige har till och med 2014 endast två fynd gjorts, båda av sträckande hanar av underarten stejnegeri vid Utlängan i Blekinge. I maj 2017 sågs förmodligen samma individ av underarten deglandi dels på Röder där den upptäcktes av Magnus Liljefors och dagen efter hittade Anders Eriksson den utanför Svenska Högarna.

Den låter såhär
Inspelning av Andrew Spencer från Xeno canto