This post is also available in: Engelska

Större korsnäbb – Loxia pytyopsittacus

Större korsnäbb – Loxia pytyopsittacus
är en fågel i familjen finkar (Fringillidae) som tillhör korsnäbbsläktet. Större korsnäbb är bara något större än mindre korsnäbb och mäter 16–18 cm. Den är svår att skilja från mindre korsnäbb men den har grövre hals, och proportionellt större huvud och näbb. Likt de andra arterna inom släktet har den korslagda näbbhalvor och dess näbb har en höjd som är ungefär lika med underkäkens längd och båda näbbhalvorna är ungefär lika grova.

I alla dräkter är vingarna och stjärten mörka till svartaktiga med ljusgrå bräm. Adulta hanar är i övrigt främst tegelröda men fjäderdräkten kan individuellt variera med mer inslag av grågröna, bruna, eller orangegula toner. Den adulta honan har grågrön ovansida, gulgrön övergump och ljusgrå underdel, med grönaktig anstrykning på bröstet och kroppssidorna. Juvenilen är grönaktigt gulgrå, med kraftigt svartaktigt streckad undersida. Större korsnäbb häckar i Skandinavien, Baltikum och i europeiska Ryssland. Den är en stannfågel men under vissa vintrar, vid så kallade invasionsår, gör delar av populationen längre förflyttningar och kan då uppträda så långt söderut som i Centraleuropa.

Den låter såhär
Inspelning av Jelmer Poelstra från Xeno canto