This post is also available in: Engelska

Leopard – Panthera pardus

Leopard – Panthera pardus
är ett av de fyra stora kattdjuren av släktet Panthera. Den förekommer i Afrika och i södra delar av Asien. Arten kännetecknas av svarta fläckar på orangegul päls men inte alla individer har denna färgsättning. Leoparden jagar flera olika byten från små insekter till 80 kg tunga hovdjur. Leopardens längd varierar kraftigt, från en meter till nästan två meter för huvud och bålen, och en vikt mellan 28-70 kg. Därtill kommer en 70 till 95 cm lång svans. Mankhöjden ligger vid 45 till 80 cm. Honan är normalt mindre än hanen, omkring 85 procent av hanens vikt. Individer som vistas i öppna savanner är vanligen större än individer som lever i skogar. Den afrikanska leoparden har mindre fläckar men i större antal. Längre österut i utbredningsområdet ökar fläckarnas storlek. Siamleoparder kan uppvisa inte bara ett större ljust centrum i fläckarna utan också en svart fläck i detta, liknande jaguarens teckning.

• Afrikansk leopard (Panthera pardus pardus) – (livskraftig
• Sydarabisk leopard (Panthera pardus nimr) – (akut hotad)
• Persisk leopard (Panthera pardus saxicolor)
• Javaleopard (Panthera pardus melas) – (akut hotad)
• Lankesisk leopard (Panthera pardus kotiya) – (starkt hotad)
• Indisk leopard (Panthera pardus fusca) – (livskraftig)
• Indokinesisk leopard (Panthera pardus delacouri)
• Nordkinesisk leopard (Panthera pardus japonensis) – (sårbar)
• Amurleopard (Panthera pardus orientalis) – (akut hotad)