Sri Lanka’s fauna

Sri Lanka’s fauna
Portfolion innehåller blandade bra och dåliga bilder av faunan på Sri Lanka för att ge itnresserade en bild av vad man kan tänkas se vid ett besök.
Dåliga bilderna är framförallt på lite ovanliga fågelarter.