This post is also available in: Engelska

Ljusryggig albatross – Phoebetria palpebrata

Ljusryggig albatross – Phoebetria palpebrata
är en fågel i familjen albatrosser inom ordningen stormfåglar.

Ljusryggig albatross förekommer kring Antarktis i regionen vid packisens gräns samt i angränsande tempererade och subtropiska regioner. Utbredningsområdet sträcker sig ungefär från 40:e till 60:e sydliga breddgraden. Den häckar på subantarktiska öar som Sydgeorgien, Bouvetön, Macquarieön, Kerguelen, Heard- och McDonaldöarna eller Campbellön.

Adulta individer når en kroppslängd på 79–89 centimeter m samt ett vingspann på 180–220 centimeter. Vikten varierar mellan 2,6 och 3,7 kilogram och hannar är i genomsnitt något tyngre. Den svarta näbben är mindre än hos andra albatrosser. Fjäderdräkten har huvudsakligen en askgrå färg, bara vingarnas ovansida och delar av huvudet är gråbruna. Kring ögat har den en vit ring.

Ljusryggig albatross har nästan inga naturliga fiender då den vanligen vistas i luften eller på avlägsna klippor. Det antas bara att några ungdjur faller offer för jättestormfåglar och förvildade katter.

På vissa av öarna där arten häckar har skadedjur introducerats som antagligen har påverkat beståndet. Arten hamnar även som bifångst i stora fiskenät. Populationens utveckling är inte helt klarlagt men det antas att beståndet är stabilt eller minskar något. På Possession Island (Crozetöarna) minskade populationen med 13 procent under de senaste 15 åren. Den aktuella populationen uppskattas till 19 000-24 000 häckande par. IUCN listar arten som nära hotad (NT).

Den låter såhär
Inspelning av Andrew Spencer från Xeno canto