This post is also available in: Engelska

Mindre sångsvan – Cygnus columbianus

Mindre sångsvan – Cygnus columbianus
är en fågelart som tillhör svanarna. Det finns två underarter, den nordamerikanska nominatformen Cygnus columbianus columbianus, som kallas ”tundrasvan” och den eurasiska Cygnus columbianus bewickii. Till utseendet liknar den sångsvanen. I adult dräkt har den en helvit fjäderdräkt, svarta ben och gul näbbrot. Den är dock mindre, har kortare hals och har en rundare kroppsform. Näbben är färgad svart mot spetsen. Till skillnad från sångsvanen överväger den svarta delen alltid över den gula och hos den nordamerikanska underarten columbianus är näbben nästan helt svart.

Man kan också skilja den från sångsvanen på lätet som låter såhär
Inspelning av Tero Linjama från Xeno canto