This post is also available in: Engelska

Purpurknipprot – Epipactis atrorubens

Purpurknipprot – Epipactis atrorubens
är en ört i familjen orkidéer.

Beskrivning
Purpurknipprot är en medelstor orkidé med kort upprätt jordstam. Stjälken är oftast mörk, upp till en halv meter hög, och finhårig upptill. Bladen sitter vanligen i två rader längs stjälken, de är spetsiga och brett elliptiska med grova nerver. Purpurknipprot blommar i juli-augusti med mörkt purpurröda, starkt vaniljdoftande blommor som sitter i en glesblommig, ensidigt vänd klase. Blommorna är en halv centimeter breda och har utbredda kalkblad, de kan ibland vara ljusare och gå mer i rosa eller rött med en grönaktig ton. Läppen är kort, ledad och föga utskjutande, den har en kort yttre del med upphöjda åsar och en skålformig inre del som innehåller nektar.

Påminner närmast om släktingen skogsknipprot och skiljs enklast från denna genom sina mindre helt purpurfärgade blommor.

Arten växer i Sverige sällsynt på torr kalkrik mark. Den finns spridd i de flesta kalkområdena i södra delen av landet med ett par fåtal utpostlokaler i norra fjällkedjan.

Ett äldre svenskt namn är vaniljknipprot som syftar på blommornas vaniljlika doft.

Källa: Wikipedia samt Den virtuella floran