This post is also available in: Engelska

Grönkulla – Coeloglossum viride

Grönkulla – Coeloglossum viride
är en oansenlig liten orkidé och ser elakt sagt ut som en orkidé som blommat över. Stjälken kna bli upp till två decimeter hög och har strödda blad som är grågröna på undersidan. Grönkulla blommar i juni-juli med gröna eller rödbruna blommor Blommans sporre är kort och trubbig.

Den är svår att hitta. Jag har krupit runt och letat och fick till slut hjälp med att hitta den. Den finns på ett par ställen på Gotland och nästan hela landet. Den kallas ibland grönyxne.

Den växer på betad mark och i glesa skogar. Här på Gotland i ett antal olika ängen.