This post is also available in: Engelska

Mindre vattensalamander – Lissotriton vulgaris

Mindre vattensalamander – Lissotriton vulgaris
Mindre vattensalamander eller liten vattenödla, (Lissotriton vulgaris), är ett stjärtgroddjur som hör till gruppen vattensalamandrar. Tillsammans med större vattensalamander kallas mindre vattensalamander även skrattabborre. Artens vetenskapliga namn var tidigare Triturus vulgaris. Mindre vattensalamandern blir mellan 6 och 10 cm lång. I landfasen är huden mjuk och småknottrig. Färgen är brunaktig med otydliga, gråare fläckar. Ryggen har en låg, knappt synlig ås på mitten. I vattenfasen, som utvecklas under parningstiden, blir huden slät med tydliga, mörka fläckar, störst och tydligast hos hanen. Ryggsidan är mörkare än buksidan som är rödaktig, hos hanen närmast eldfärgad. Svansen är ihoptryckt från sidorna och försedd med ”simhud” upptill och nertill, som fortsätter över ryggen. Hos honan som en låg ryggkam; hos hanen hög och vågig. Kloaken blir mörkfärgad hos hanen, ljus hos honan. Mindre vattensalamandern finns i hela Danmark, fläckvis i södra och mellersta Norge och södra Finland. I Sverige påträffas den i hela Götaland, i södra och östra Svealand, östra Norrland upp till Ångermanland samt fläckvis norr därom vid älvmynningar. I samband med parningen drar sig djuren ner till vattensamlingar, där den övergår till ovan nämnda vattenfas. Detta inträffar under våren, från mars till maj, i södra delen av dess utbredningsområde så tidigt som februari.