This post is also available in: Engelska

Ispetrell – Pagodroma nivea

Ispetrell – Pagodroma nivea
är en havsfågel som förekommer kring Antarktis. Den placeras som ensam art i sitt släkte Pagodroma i familjen liror och ordningen stormfåglar.

Ispetrellen häckar på den antarktiska kontinenten och på några närbelägna öar. Den är en av endast tre fågelarter som uteslutande häckar i Antarktis (de övriga två är sydpolslabb och kejsarpingvin) och arten är en av karaktärsfåglarna för kontinenten.

Arten delas upp i två underarter:

  • P. n. nivea ”mindre ispetrell” – häckar på Sydgeorgien och närbelägna öar, på öar i Scotiahavet och på arktiska halvön.
  • P. n. confusa (Mathews, 1912) ”större ispetrell” – häckar på Sydsandwichöarna och ögruppen Géologie

Taxonet confusa ges ibland egen artstatus men enligt Marchant & Higgins (1991) förekommer en mycket stor hybridiseringszon mellan dessa båda taxa.

Fågeln tillhör en liten grupp i familjen liror som omfattar två arter stormfåglar i Fulmarus, två arter jättestormfåglar]] (Macronectes) samt de monotypiska arterna brokpetrell (Daption capense) och antarktispetrell (Thalassoica antarctica)

Arten har ett stort utbredningsområde och en stor population med stabil utveckling. Utifrån dessa kriterier kategoriserar internationella naturvårdsunionen IUCN arten som livskraftig (LC). Världspopulationen uppskattas till fyra miljoner individer.

Den låter såhär
Inspelning av Santiago Imberti från Xeno canto