Tjocknäbbad dopping – Podilymbus podiceps – Pied-billed grebe

Tjocknäbbad dopping – Podilymbus podiceps – Pied-billed grebe

Tjocknäbbad dopping är en kompakt liten dopping, inte olik en grovnäbbad smådopping (Tachybaptus ruficollis) i vinterdräkt men avsevärt större, i storleksklass med svarthakedopping (Podiceps auritus) med en kroppslängd på 31-38 centimeter. I fjäderdräkten är den färglöst tecknad i gråbrunt, med mörkare nacke och rygg samt en påtaglig vit akter. Sommartid är den mycket grova och tjocka näbben vitaktig med ett karakteristiskt lodrätt band mitt på. Den har vidare vit ögonring och svart haka. Vintertid saknas bandet över näbben i princip helt och hakan är ljus.

Tjocknäbbad dopping påträffas i dammar, vikar och andra öppna vattenytor, vanligen nära växtlighet. Den ses ensam eller i smågrupper. Fågeln dyker efter vattenlevande insekter, kräftor och småfisk.

Så här låter den!
Inspelning från Xeno canto av Manuel Grosselet