Tundrasnäppa – Calidris mauri – Western sandpiper

Tundrasnäppa – Calidris mauri – Western sandpiper
är en liten vadare som häckar på arktisk tundra i nordöstra Sibirien och i Alaska. Vintertid flyttar den så långt söderut som till Sydamerika. Arten är en mycket sällsynt gäst i Europa, med endast två fynd i Sverige. Tillsammans med sandsnäppa, som den är väldigt lik, är tundrasnäppan ensam om att ha lite rudimentär simhud mellan tårna. Den kan också påminna om en liten kärrsnäppa. Tundrasnäppan anses vara en av Nordamerikas vanligaste vadare och beståndet tros vara livskraftigt.

Adulta tundrasnäppor mäter 14–17 cm, har ett vingspann på 28–37 cm och väger cirka 18–42 gram. Den har mörka ben och för en vadare av denna storlek ganska lång, svart, svagt nedåtböjd näbb som smalnar av mot spetsen. Näbben varierar i längd mellan individer men oftast är honans näbb längre än hanens.

I häckningsdräkt har den rödbruna och svartfläckade skulderfjädrar som kontrasterar mot ganska matt gråbruna vingtäckare. Undersidan är vit med mörka pilspetsformade fläckar på bröstet och kroppssidan. Den har rödbrun hjässa och örontäckare och ett tydligt vitt ögonbrynsstreck, speciellt framför ögat.

Den låter såhär!
Inspelning från Xeno canto av Thomas Magarian