This post is also available in: Engelska

Alpnycklar – Orchis spitzelii

Alpnycklar – Orchis spitzelii
Alpnycklar är en sällsynt orkidé som liknar Sankt Pers nycklar (Orchis mascula). Alpnycklar har dock mycket större läpp och grönaktiga vinglikt utåtriktade ´öron´. Arten är sällsynt och har i Sverige endast hittats på Gotland, och kallas här ”gotlandsnycklar”. Alpnycklar kan bli upp till tre decimeter hög, och den blommar i juni med rödlila, ganska stora blommor som sitter i ett tämligen smalt och fåblommigt ax.  Alpnycklar är sällsynt och förekommer endast på Gotland, där den växer i skogsbryn, torrängar och vägkanter på kalkrik mark. Närmaste förekomst utanför Sverige ligger i Alperna. Den upptäcktes först den 4 juni 1939 i Halls socken på nordvästra Gotland.