This post is also available in: Engelska

Alla 12 /Adam och Eva 0 /Afrikansk buffel 0 /Afrikansk paradisflugsnappare 0 /aftonfalk 0 /Ägretthäger 0 /Alfågel 0 /Alförrädare 0 /Älg 0 /Älggräspärlemorfjäril 0 /Alkekung 0 /Alkor 0 /Alpjärnsparv 0 /Alpkaja 0 /Alpnycklar 0 /Amerikansk gråhäger 0 /Amerikansk ibisstork 1 /Amerikansk kråka 0 /Amerikansk saxnäbb 0 /Amerikansk sultanhöna 1 /Amiral 0 /Ängshök 0 /Ängsnycklar 0 /Ängspärlemorfjäril 0 /Ängspiplärka 0 /Antarktisk pälssäl 0 /Antarktislabb 0 /Antarktistärna 0 /Antarktisvalfågel 0 /Apollofjäril 0 /Ärlor och piplärkor 0 /Årta 0 /Ärtsångare 0 /Åsnepingvin 0 /Backsvala 0 /Balkanspett 0 /Bälteskungsfiskare 0 /Bandvingad vråk 1 /Bästa bilder 0 /Bästa bilderna 2014 0 /Bästa bilderna 2015 0 /Bästa bilderna 2016 0 /Bästa bilderna 2017 0 /Bästa bilderna 2018 0 /Bästa bilderna 2019 0 /Bästa bilderna 2020 0 /Bästa bilderna 2021 0 /Bäver 0 /Bergand 0 /Bergfink 0 /Berglärka 0 /Bergstajgasångare 0 /Berguv 0 /Biarritz 0 /Biätare 0 /Björktrast 0 /Blå Kärrhök 0 /Blåhäger 0 /Blåhake 0 /Blåkråka 0 /Blåmes 0 /Blandade Blommor 0 /Blandade dagfjärilar 0 /Bläsand 0 /Bläsgås 0 /Blåsippa 0 /Blogginlägg 0 /Bofink 0 /Brandkronad kungsfågel 0 /Brandområdet 0 /Bred trollslända 0 /Bredbrämad bastardsvärmare 0 /Brednäbbad simsnäppa 0 /Bredstjärtad labb 0 /Brokpetrell 0 /Bronsibis 0 /Brudand 0 /Brudsporre 0 /Brun Glada 0 /Brun Kärrhök 0 /Brun pelikan 0 /Brunand 0 /Brunbjörn 0 /Brunhättad skogssångare 0 /Brunsprötad skymningssvärmare 0 /Brushane 0 /Busksångare 0 /Buskskvätta 0 /Ceylonblåskata 0 /Ceylongrodmun 0 /Ceylonmakak 0 /Citronärla 0 /Citronfjäril 0 /Commersons delfin 0 /Dagfjärilar 0 /Dagfjärilsmätare 0 /Däggdjur 1 /dalripa 0 /Dårgräsfjäril 0 /Domherre 0 /Doppingar 0 /Dovhjort 0 /Drillsnäppa 0 /Dubbelbeckasin 0 /Dubbelnycklar 0 /Dubbeltrast 0 /Duvhök 0 /Duvor 0 /Dvärgbeckasin 0 /Dvärgkanadagås 0 /Dvärglärka 0 /Dvärgmås 0 /Dvärgrördrom 0 /Dvärgskarv 0 /Dvärgsnäppa 0 /Dvärgsparv 0 /Ejder 0 /Ekorre 0 /Enfärgad seglare 0 /Enkelbeckasin 0 /Entita 0 /Eriks bok 0 /Falkar 0 /Falklandsångbåtsand 0 /Fälthare 0 /Fältpiplärka 0 /Fältsippa 0 /Familjen 0 /Fasan 0 /Finkar 0 /Fiskar 0 /Fiskgjuse 0 /Fiskmås 0 /Fisktärna 0 /Fjällabb 0 /Fjällpipare 0 /Fjällräv 0 /Fjällripa 0 /Fjällvråk 0 /Fjärilar 0 /Fläcknycklar 0 /Flickslända 0 /Flikstrandpipare 0 /Flodnejonöga 0 /Flodsångare 0 /Flugblomster 0 /Flugsnappare 0 /Forsärla 0 /Fuerteventura family 0 /Gädda 0 /Gamar 0 /Gärdsmyg 0 /Gärdsmygar 0 /Gåsgam 0 /Gepard 0 /Glador 0 /Glasögonsångare 0 /Gluttsnäppa 0 /Gök 0 /Gökar 0 /Göknycklar 0 /Göktyta 0 /Gotland 0 /Gotlandsguiden 0 /Gotlandsguiden sommar 0 /Gotlandsguiden vår 0 /Gotlandssippa 0 /Grå flugsnappare 0 /Grå kattfågel 0 /Grågam 0 /Grågås 0 /Gråhäger 0 /Gråhakedopping 0 /Gråhuvad albatross 0 /Gransångare 0 /Gråsäl 0 /Gräsand 0 /Gräshoppssångare 0 /Gråsiska 0 /Gråsparv 0 /Gråspett 0 /Gråtrut 0 /Gravand 0 /Groddjur 0 /Grön dvärgbiätare 0 /Grönbena 0 /Grönfink 0 /Grönfläckig vitfjäril 0 /Gröngöling 0 /Grönkulla 0 /Grönryggig häger 0 /Grönsångare 0 /Grönsiska 0 /Grönvit nattviol 0 /Guckusko 0 /Gulärla 0 /Gulfläckad ängstrollslända 0 /Gulhämpling 0 /Gulkronad natthäger 0 /Gulnäbbad kricka 0 /Gulnäbbad lira 0 /Gulnäbbad slidnäbb 0 /Gulnäbbad stjärtand 0 /Gulsparv 0 /Gulyxne 0 /Hackspettar 0 /Hägrar, storkar och tranor 3 /Hagtornsfjäril 0 /Hakremspingvin 0 /Halsbandsflugsnappare 0 /Hämpling 0 /Härfågel 0 /Härmsångare 0 /Häst 0 /Havsbortsmaskar 0 /Havsfåglar 0 /Havslöpare 0 /Havsöring 0 /Havsörn 0 /Havssula 0 /Havstrut 0 /Hökar 0 /Hökörn 0 /Höksångare 0 /Hökuggla 0 /Hönsfåglar 0 /Hornpelikan 0 /Hornuggla 0 /Horsten 0 /Huggorm 0 /Humledagsvärmare 0 /Igelkott 0 /Insekter 0 /Is 0 /Isabellastenskvätta 0 /Isbjörn 0 /Islandsknipa 0 /Ismås 0 /Ispetrell 0 /Jaktfalk 0 /Japan 0 /Japansk rödräv 0 /Järnsparv 0 /Järv 0 /Jättestormfågel 0 /Johannesnycklar 0 /Jorduggla 0 /Juvelvingar 0 /Kaja 0 /Kålfjäril 0 /Kalkongam 0 /Kamgräsfjäril 0 /Kanadagås 0 /Kanariepiplärka 0 /Kanin 0 /Kapverdepetrell 0 /Karolinagärdsmyg 0 /Kärrhökar 0 /kärrknipprot 0 /Kärrsångare 0 /Kärrsnäppa 0 /Kaspisk pipare 0 /Kattdjur 0 /Kattdjur 0 /Kattuggla 0 /Kejsarörn 0 /Kejsarskarv 0 /Kelpgås 0 /Kerguelenpetrell 0 /Kitesurfing vatten 0 /Kitesurfing/Kitewing Vinter 0 /Klipphopparpingvin 0 /Knärot 0 /Knipa 0 /Knölsvan 0 /Knölsvärta 0 /Knubbsäl 0 /Kohäger 0 /Koltrast 0 /Kornknarr 0 /Kornsparv 0 /Korp 0 /Korpgam 0 /Korsspindel 0 /Korttålärka 0 /Kråka 0 /Kråkfåglar 0 /Kricka 0 /Krushuvad pelikan 0 /Krutbrännare 0 /Kungsfågel 0 /Kungsfåglar 0 /Kungsfiskare 0 /Kungsfiskare (vanlig) 0 /Kungsörn 0 /Kungspingvin 0 /Kungstärna 0 /Kustlabb 0 /Kustpipare 0 /Kustsnäppa 0 /Kvickgräsfjäril 0 /Ladusvala 0 /Lamm 0 /Lammgam 0 /Landskap 0 /Landskap 2018 0 /Landskap 2019 0 /Landskap 2020 0 /Landskap 2021 0 /Landskap 2022 0 /Landskap 2023 0 /Landskap 2024 0 /Långstjärtad ängstrupial 0 /Lankesisk elefant 0 /Lappmes 0 /Lappsparv 0 /Lappuggla 0 /Lärkfalk 0 /Lärkor 0 /Lavskrika 0 /Lejon 0 /Leopard 0 /Ljungpipare 0 /Ljusgul höfjäril 0 /Ljusryggig albatross 0 /Lommar 0 /Lövgroda 0 /Lövsångare 0 /Luktgräsfjäril 0 /Lundsångare 0 /Lunnefågel 0 /Macaronipingvin 0 /Madeira 0 /Magellangås 0 /Magellanskarv 0 /Makaonfjäril 0 /Mandarinand 0 /Måsfåglar, tärnor och labbar 2 /Medelhavstrut 0 /Mesar 0 /Mgama mwanzae 0 /Midsommarblåvinge 0 /Mindre flugsnappare 0 /Mindre guldvinge 0 /Mindre hackspett 0 /mindre sångsvan 0 /Mindre strandpipare 0 /Mindre tåtelsmygare 0 /Mindre vattensalamander 0 /Minervauggla 0 /Mink 0 /Morkulla 0 /Mosaiktrollsländor 0 /Mosnäppa 0 /Myrsnäppa 0 /Myrspov 0 /Myskoxe 0 /Näktergal 0 /Nässelfjärilar 0 /Nästrot 0 /Nattfjärilar 0 /Nattfotografier 0 /Natthäger 0 /Nattskärra 0 /Nattviol 0 /Nordafrikansk borstekorre 0 /Nötkråka 0 /Nötskrika 0 /Nötväcka 0 /Oceanlöpare 0 /Ödlor 0 /Ökenlöpare 0 /Ökensångare 0 /Ökentrumpetare 0 /Oman 0 /Orkidéer 0 /Ormar 0 /Ormörn 0 /Ormvråk 0 /Örnar 0 /Örnvråk 0 /Öronskarv 1 /Orre 0 /Ortolansparv 0 /Östfibi 0 /Östlig rävekorre 0 /Pandabok 0 /Pärlemorfjärilar 0 /Pärluggla 0 /Pilfink 0 /Pilgrimsfalk 0 /Pingviner 0 /Praktejder 0 /Praktfåglar 0 /Praktsporre 0 /Prärielöpare 0 /Prärietrana 1 /Prärieuggla 0 /Primater 0 /Prutgås 0 /Przewalskis häst 0 /Puktörneblåvinge 0 /Pungmes 0 /Purpurhäger 0 /Purpurknipprot 0 /Rådjur 0 /Råka 0 /Rallar 1 /Rallhäger 0 /Rapphöna 0 /Rapsfjäril 0 /Rariteter 0 /Rariteter i Sverige 0 /Ren 0 /Reptiler 0 /Resor 0 /Ringduva 0 /Ringnäbbad mås 1 /Ringtrast 0 /Röd Glada 0 /Röd skogslilja 0 /Rödbena 0 /Rödfalk 0 /Rödhake 0 /Rödhuvad dykand 0 /Rödhuvad törnskata 0 /Rödräv 0 /Rödspov 0 /Rödstjärt 0 /Rödvingetrast 0 /Rödvingetrupial 1 /Rörhöna 0 /Rörsångare 0 /Rosenfink 0 /Rosenskedstork 1 /Rosentärna 0 /Roskarl 0 /Rostand 0 /Rostgumpsvala 0 /Rosthäger 0 /Rostsångare 0 /Rostsparv 0 /Rovfåglar 2 /Sädesärla 0 /Sädgås 0 /Sälar 0 /Salepsrot 0 /Sälgskimmerfjäril 0 /Salskrake 0 /sammetshätta 0 /Sandgräsfjäril 0 /Sandlöpare 0 /Sångare 0 /Sånglärka 0 /Sångsvan 0 /Sankte Pers nycklar 0 /Savannelefant 0 /Sävsångare 0 /Sävsparv 0 /Sexfläcking bastardsvärmare 0 /Sibirisk järnsparv 0 /Sidensvans 0 /Silkeshäger 0 /Sillgrissla 0 /Silltrut 0 /Silversmygare 0 /Silvertärna 0 /Sinharaja 0 /Sisel 0 /Sjöfåglar 1 /Sjöorre 0 /Skäggdopping 0 /Skäggmes 0 /Skäggtärna 0 /Skalbaggar 0 /Skärfläcka 0 /Skärpiplärka 0 /Skärsnäppa 0 /Skarvar/Pelikaner 1 /Skata 0 /Skedand 0 /Skedstork 0 /Skidor 0 /Skogsduva 0 /Skogshare 0 /Skogsknipprot 0 /Skogsnätfjäril 0 /Skogsnycklar 0 /Skogsödla 0 /Skogssnäppa 0 /Skräntärna 0 /Skrattmås 0 /Slaguggla 0 /Slåttergräsfjäril 0 /Slidnäbbar 0 /Smådopping 0 /Smalnäbbad simsnäppa 0 /Smålom 0 /Småskrake 0 /Småsnäppa 0 /Småspov 0 /Småtärna 0 /Småvessla 0 /Smutsgam 0 /Snatterand 0 /Snöfink 0 /Snöhäger 0 /Snok 0 /Snösparv 0 /Sommargylling 0 /Sothöna 0 /Sotvingad mås 1 /Spansk sparv 0 /Sparvar 0 /Sparvhök 0 /Sparvuggla 0 /Spetsbergsgås 0 /Spetsbergsgrissla 0 /Spetsstjärtad petrell 0 /Spillkråka 0 /Spindlar 0 /Spovsnäppa 0 /Sri Lanka 0 /Sri lanka fauna 0 /Sri Lankas fåglar 0 /Stäpphök 0 /Stäppörn 0 /Stare 0 /Steglits 0 /Stenfalk 0 /Stenknäck 0 /Stenskvätta 0 /Stjärtand 0 /Stjärtmes 0 /Storfläckig pärlemorfjäril 0 /Storlom 0 /Stormfågel 0 /Större båtstjärt 0 /Större beckasinsnäppa 0 /Större dagsvärmare 0 /Större gulbena 0 /Större hackspett 0 /Större korsnäbb 0 /Större lira 0 /Större skrikörn 0 /Större strandpipare 0 /Större topptyrann 0 /Storsäl 0 /Storskarv 0 /Storskrake 0 /Storspov 0 /Stortrapp 0 /Strandskata 0 /Strimkarakara 0 /Strömand 0 /Strömstare 0 /Styltlöpare 0 /Svalbard 0 /Svalor 0 /Svalstjärtsglada 1 /Svanar och Gäss 0 /Svärmare 0 /Svart rödstjärt 0 /Svart stork 0 /Svärta 0 /Svartbent strandpipare 0 /Svartbrynad albatross 0 /Svartbukig visseland 1 /Svartfläckig blåvinge 0 /Svarthakad buskskvätta 0 /Svarthakedopping 0 /Svarthalsad dopping 0 /Svarthalsad trast 0 /Svarthätta 0 /Svarthuvad mås 0 /Svarthuvad trut 0 /Svartkråka 0 /Svartmes 0 /Svartnäbbad islom 0 /Svartpannad törnskata 0 /Svartsnäppa 0 /Svarttärna 0 /Svartvingad vadarsvala 0 /Svartvit flugsnappare 0 /Svartvit skogssångare 0 /Svävdagsvärmare 0 /Sydamerikansk strandskata 0 /Sydgeorgien och Falklandsöarna 0 /Sydgeorgisk piplärka 0 /Sydlig elefantsäl 0 /Sydlig kungsalbatross 0 /Sydstormfågel 0 /Taigasångare 0 /Talgoxe 0 /Tallbit 0 /Talltita 0 /Taltrast 0 /Tamduva 0 /Tanzania 0 /Tärnmås 0 /Tättingar 0 /Tavvavuoma 0 /Tistelfjäril 0 /Tjäder 0 /Tjockfot 0 /Tjocknäbbad dopping 0 /Tjocknäbbad strandpipare 0 /Tobisgrissla 0 /Tofsand 0 /Tofslärka 0 /Tofsmes 0 /Tofsvipa 0 /Toppskarv 0 /Tordmule 0 /Tornfalk 0 /Törnsångare 0 /Tornseglare 0 /Törnskata 0 /Törnskator 0 /Tosteblåvinge 0 /Trädgårdssångare 0 /Trädkrypare 0 /Trädlärka 0 /Trädpiplärka 0 /Trana 0 /Trappar 0 /Trastar 0 /Trastsångare 0 /Trefärgad häger 0 /Tretåig hackspett 0 /Tretåig mås 0 /Trollsländor 0 /Trupialer 1 /Tundrasnäppa 0 /Turkduva 0 /Turturduva 0 /Tussilago 0 /Tvåblad 0 /Tvättbjörn 1 /Tyranner 0 /Ugglor, Nattskäror och grodmunnar 0 /Ungern 0 /Utter 0 /UW-Photo 0 /Vadare 0 /Vaktel 0 /Valar 0 /Valross 0 /Vandringsalbatross 0 /Vanlig groda 0 /Vanlig padda 0 /Väpplingblåvinge 0 /Varangerhalvön 0 /Varfågel 0 /Varg 0 /Vattenrall 0 /Vävare 0 /Vaxnycklar 0 /Växter 0 /Videsparv 0 /vigg 0 /Vildsvin 0 /Vinterhämpling 0 /Violett blåvinge 0 /Vit ibis 0 /Vit pelikan 0 /Vit skogslilja 0 /Vit stork 0 /Vitfläckig guldvinge 0 /Vitgumpad buskskvätta 0 /Vithakad petrell 0 /Vitkindad gås 0 /Vitögd dykand 0 /Vitryggig hackspett 0 /Vitsippa 0 /Vitstrupig näktergal 0 /Vittrut 0 /Vitvingad tärna 0 /Vitvingad trut 0 /Vråkar 1 /Willet 0
Load more