This post is also available in: Engelska

Mina fågelbilder

Alla 355 /Adam och Eva 0 /Afrikansk buffel 0 /Afrikansk paradisflugsnappare 0 /aftonfalk 0 /Ägretthäger 0 /Alfågel 1 /Alförrädare 1 /Älg 0 /Älggräspärlemorfjäril 0 /Alkekung 0 /Alkor 6 /Alpjärnsparv 1 /Alpkaja 0 /Alpnycklar 0 /Amerikansk gråhäger 0 /Amerikansk ibisstork 0 /Amerikansk kråka 0 /Amerikansk saxnäbb 0 /Amerikansk sultanhöna 0 /Amiral 0 /Ängshök 0 /Ängsnycklar 0 /Ängspärlemorfjäril 0 /Ängspiplärka 0 /Antarktisk pälssäl 0 /Antarktislabb 0 /Antarktistärna 0 /Antarktisvalfågel 0 /Apollofjäril 0 /Ärlor och piplärkor 0 /Årta 0 /Ärtsångare 0 /Åsnepingvin 0 /Backsvala 0 /Balkanspett 0 /Bälteskungsfiskare 0 /Bandvingad vråk 0 /Bästa bilder 0 /Bästa bilderna 2014 0 /Bästa bilderna 2015 0 /Bästa bilderna 2016 0 /Bästa bilderna 2017 0 /Bästa bilderna 2018 0 /Bästa bilderna 2019 0 /Bästa bilderna 2020 0 /Bästa bilderna 2021 0 /Bäver 0 /Bergand 0 /Bergfink 0 /Berglärka 0 /Bergstajgasångare 0 /Berguv 0 /Biarritz 0 /Biätare 0 /Björktrast 0 /Blå Kärrhök 1 /Blåhäger 0 /Blåhake 0 /Blåkråka 0 /Blåmes 1 /Blandade Blommor 0 /Blandade dagfjärilar 0 /Bläsand 0 /Bläsgås 0 /Blåsippa 0 /Blogginlägg 0 /Bofink 0 /Brandkronad kungsfågel 0 /Brandområdet 0 /Bred trollslända 0 /Bredbrämad bastardsvärmare 0 /Brednäbbad simsnäppa 0 /Bredstjärtad labb 0 /Brokpetrell 0 /Bronsibis 0 /Brudand 0 /Brudsporre 0 /Brun Glada 1 /Brun Kärrhök 1 /Brun pelikan 0 /Brunand 1 /Brunbjörn 0 /Brunhättad skogssångare 0 /Brunsprötad skymningssvärmare 0 /Brushane 0 /Busksångare 0 /Buskskvätta 0 /Ceylonblåskata 0 /Ceylongrodmun 0 /Ceylonmakak 0 /Citronärla 0 /Citronfjäril 0 /Commersons delfin 0 /Dagfjärilar 0 /Dagfjärilsmätare 0 /Däggdjur 0 /dalripa 0 /Dårgräsfjäril 0 /Domherre 1 /Doppingar 6 /Dovhjort 0 /Drillsnäppa 0 /Dubbelbeckasin 0 /Dubbelnycklar 0 /Dubbeltrast 0 /Duvhök 1 /Duvor 5 /Dvärgbeckasin 0 /Dvärgkanadagås 0 /Dvärglärka 0 /Dvärgmås 0 /Dvärgrördrom 0 /Dvärgskarv 0 /Dvärgsnäppa 0 /Dvärgsparv 0 /Ejder 1 /Ekorre 0 /Enfärgad seglare 0 /Enkelbeckasin 0 /Entita 0 /Eriks bok 0 /Falkar 9 /Falklandsångbåtsand 0 /Fälthare 0 /Fältpiplärka 0 /Fältsippa 0 /Familjen 0 /Fasan 0 /Finkar 17 /Fiskar 0 /Fiskgjuse 1 /Fiskmås 0 /Fisktärna 0 /Fjällabb 0 /Fjällpipare 0 /Fjällräv 0 /Fjällripa 0 /Fjällvråk 1 /Fjärilar 0 /Fläcknycklar 0 /Flickslända 0 /Flikstrandpipare 0 /Flodnejonöga 0 /Flodsångare 0 /Flugblomster 0 /Flugsnappare 0 /Forsärla 0 /Fuerteventura family 0 /Gädda 0 /Gamar 5 /Gärdsmyg 0 /Gärdsmygar 0 /Gåsgam 0 /Gepard 0 /Glador 2 /Glasögonsångare 0 /Gluttsnäppa 0 /Gök 0 /Gökar 0 /Göknycklar 0 /Göktyta 0 /Gotland 0 /Gotlandsguiden 0 /Gotlandsguiden sommar 0 /Gotlandsguiden vår 0 /Gotlandssippa 0 /Grå flugsnappare 0 /Grå kattfågel 0 /Grågam 0 /Grågås 0 /Gråhäger 0 /Gråhakedopping 0 /Gråhuvad albatross 0 /Gransångare 0 /Gråsäl 0 /Gräsand 0 /Gräshoppssångare 0 /Gråsiska 1 /Gråsparv 1 /Gråspett 1 /Gråtrut 0 /Gravand 0 /Groddjur 0 /Grön dvärgbiätare 0 /Grönbena 0 /Grönfink 1 /Grönfläckig vitfjäril 0 /Gröngöling 0 /Grönkulla 0 /Grönryggig häger 0 /Grönsångare 0 /Grönsiska 1 /Grönvit nattviol 0 /Guckusko 0 /Gulärla 0 /Gulfläckad ängstrollslända 0 /Gulhämpling 0 /Gulkronad natthäger 0 /Gulnäbbad kricka 0 /Gulnäbbad lira 0 /Gulnäbbad slidnäbb 0 /Gulnäbbad stjärtand 0 /Gulsparv 0 /Gulyxne 0 /Hackspettar 10 /Hägrar, storkar och tranor 0 /Hagtornsfjäril 0 /Hakremspingvin 0 /Halsbandsflugsnappare 0 /Hämpling 0 /Härfågel 0 /Härmsångare 0 /Häst 0 /Havsbortsmaskar 0 /Havsfåglar 0 /Havslöpare 0 /Havsöring 0 /Havsörn 1 /Havssula 0 /Havstrut 1 /Hökar 2 /Hökörn 1 /Höksångare 0 /Hökuggla 1 /Hönsfåglar 0 /Hornpelikan 0 /Hornuggla 0 /Horsten 0 /Huggorm 0 /Humledagsvärmare 0 /Igelkott 0 /Insekter 0 /Is 0 /Isabellastenskvätta 0 /Isbjörn 0 /Islandsknipa 0 /Ismås 0 /Ispetrell 0 /Jaktfalk 2 /Japan 0 /Japansk rödräv 0 /Järnsparv 0 /Järv 0 /Jättestormfågel 0 /Johannesnycklar 0 /Jorduggla 0 /Juvelvingar 0 /Kaja 0 /Kålfjäril 0 /Kalkongam 0 /Kamgräsfjäril 0 /Kanadagås 0 /Kanariepiplärka 0 /Kanin 0 /Kapverdepetrell 0 /Karolinagärdsmyg 0 /Kärrhökar 0 /kärrknipprot 0 /Kärrsångare 0 /Kärrsnäppa 0 /Kaspisk pipare 0 /Kattdjur 0 /Kattdjur 0 /Kattuggla 1 /Kejsarörn 1 /Kejsarskarv 0 /Kelpgås 0 /Kerguelenpetrell 0 /Kitesurfing vatten 0 /Kitesurfing/Kitewing Vinter 0 /Klipphopparpingvin 0 /Knärot 0 /Knipa 0 /Knölsvan 0 /Knölsvärta 0 /Knubbsäl 0 /Kohäger 0 /Koltrast 1 /Kornknarr 0 /Kornsparv 0 /Korp 1 /Korpgam 1 /Korsspindel 0 /Korttålärka 0 /Kråka 0 /Kråkfåglar 11 /Kricka 0 /Krushuvad pelikan 0 /Krutbrännare 0 /Kungsfågel 0 /Kungsfåglar 0 /Kungsfiskare 0 /Kungsfiskare (vanlig) 0 /Kungsörn 1 /Kungspingvin 0 /Kungstärna 0 /Kustlabb 0 /Kustpipare 0 /Kustsnäppa 0 /Kvickgräsfjäril 0 /Ladusvala 0 /Lamm 0 /Lammgam 0 /Landskap 0 /Landskap 2018 0 /Landskap 2019 0 /Landskap 2020 0 /Landskap 2021 0 /Landskap 2022 0 /Landskap 2023 0 /Landskap 2024 0 /Långstjärtad ängstrupial 0 /Lankesisk elefant 0 /Lappmes 1 /Lappsparv 0 /Lappuggla 1 /Lärkfalk 0 /Lärkor 0 /Lavskrika 1 /Lejon 0 /Leopard 0 /Ljungpipare 0 /Ljusgul höfjäril 0 /Ljusryggig albatross 0 /Lommar 0 /Lövgroda 0 /Lövsångare 0 /Luktgräsfjäril 0 /Lundsångare 0 /Lunnefågel 0 /Macaronipingvin 0 /Madeira 0 /Magellangås 0 /Magellanskarv 0 /Makaonfjäril 0 /Mandarinand 0 /Måsfåglar, tärnor och labbar 31 /Medelhavstrut 0 /Mesar 9 /Mgama mwanzae 0 /Midsommarblåvinge 0 /Mindre flugsnappare 0 /Mindre guldvinge 0 /Mindre hackspett 0 /mindre sångsvan 0 /Mindre strandpipare 0 /Mindre tåtelsmygare 0 /Mindre vattensalamander 0 /Minervauggla 0 /Mink 0 /Morkulla 0 /Mosaiktrollsländor 0 /Mosnäppa 0 /Myrsnäppa 0 /Myrspov 0 /Myskoxe 0 /Näktergal 0 /Nässelfjärilar 0 /Nästrot 0 /Nattfjärilar 0 /Nattfotografier 0 /Natthäger 0 /Nattskärra 0 /Nattviol 0 /Nordafrikansk borstekorre 0 /Nötkråka 0 /Nötskrika 1 /Nötväcka 1 /Oceanlöpare 0 /Ödlor 0 /Ökenlöpare 0 /Ökensångare 0 /Ökentrumpetare 0 /Oman 0 /Orkidéer 0 /Ormar 0 /Ormörn 1 /Ormvråk 1 /Örnar 8 /Örnvråk 1 /Öronskarv 0 /Orre 0 /Ortolansparv 0 /Östfibi 0 /Östlig rävekorre 0 /Pandabok 0 /Pärlemorfjärilar 0 /Pärluggla 0 /Pilfink 0 /Pilgrimsfalk 1 /Pingviner 0 /Praktejder 1 /Praktfåglar 0 /Praktsporre 0 /Prärielöpare 0 /Prärietrana 0 /Prärieuggla 0 /Primater 0 /Prutgås 0 /Przewalskis häst 0 /Puktörneblåvinge 0 /Pungmes 0 /Purpurhäger 0 /Purpurknipprot 0 /Rådjur 0 /Råka 0 /Rallar 0 /Rallhäger 0 /Rapphöna 0 /Rapsfjäril 0 /Rariteter 0 /Rariteter i Sverige 0 /Ren 0 /Reptiler 0 /Resor 0 /Ringduva 1 /Ringnäbbad mås 0 /Ringtrast 0 /Röd Glada 1 /Röd skogslilja 0 /Rödbena 0 /Rödfalk 0 /Rödhake 0 /Rödhuvad dykand 0 /Rödhuvad törnskata 0 /Rödräv 0 /Rödspov 0 /Rödstjärt 0 /Rödvingetrast 0 /Rödvingetrupial 0 /Rörhöna 0 /Rörsångare 0 /Rosenfink 0 /Rosenskedstork 0 /Rosentärna 0 /Roskarl 0 /Rostand 0 /Rostgumpsvala 0 /Rosthäger 0 /Rostsångare 0 /Rostsparv 0 /Rovfåglar 50 /Sädesärla 0 /Sädgås 0 /Sälar 0 /Salepsrot 0 /Sälgskimmerfjäril 0 /Salskrake 0 /sammetshätta 0 /Sandgräsfjäril 0 /Sandlöpare 0 /Sångare 0 /Sånglärka 0 /Sångsvan 0 /Sankte Pers nycklar 0 /Savannelefant 0 /Sävsångare 0 /Sävsparv 0 /Sexfläcking bastardsvärmare 0 /Sibirisk järnsparv 0 /Sidensvans 0 /Silkeshäger 0 /Sillgrissla 1 /Silltrut 0 /Silversmygare 0 /Silvertärna 0 /Sinharaja 0 /Sisel 0 /Sjöfåglar 34 /Sjöorre 0 /Skäggdopping 0 /Skäggmes 0 /Skäggtärna 0 /Skalbaggar 0 /Skärfläcka 0 /Skärpiplärka 0 /Skärsnäppa 1 /Skarvar/Pelikaner 11 /Skata 0 /Skedand 0 /Skedstork 0 /Skidor 0 /Skogsduva 0 /Skogshare 0 /Skogsknipprot 0 /Skogsnätfjäril 0 /Skogsnycklar 0 /Skogsödla 0 /Skogssnäppa 0 /Skräntärna 0 /Skrattmås 0 /Slaguggla 1 /Slåttergräsfjäril 0 /Slidnäbbar 0 /Smådopping 1 /Smalnäbbad simsnäppa 0 /Smålom 0 /Småskrake 0 /Småsnäppa 0 /Småspov 0 /Småtärna 0 /Småvessla 0 /Smutsgam 0 /Snatterand 0 /Snöfink 0 /Snöhäger 0 /Snok 0 /Snösparv 0 /Sommargylling 0 /Sothöna 0 /Sotvingad mås 0 /Spansk sparv 0 /Sparvar 13 /Sparvhök 1 /Sparvuggla 1 /Spetsbergsgås 0 /Spetsbergsgrissla 2 /Spetsstjärtad petrell 0 /Spillkråka 0 /Spindlar 0 /Spovsnäppa 0 /Sri Lanka 0 /Sri lanka fauna 0 /Sri Lankas fåglar 0 /Stäpphök 0 /Stäppörn 1 /Stare 0 /Steglits 0 /Stenfalk 1 /Stenknäck 1 /Stenskvätta 0 /Stjärtand 0 /Stjärtmes 0 /Storfläckig pärlemorfjäril 0 /Storlom 0 /Stormfågel 0 /Större båtstjärt 0 /Större beckasinsnäppa 0 /Större dagsvärmare 0 /Större gulbena 0 /Större hackspett 1 /Större korsnäbb 0 /Större lira 0 /Större skrikörn 1 /Större strandpipare 0 /Större topptyrann 0 /Storsäl 0 /Storskarv 0 /Storskrake 0 /Storspov 0 /Stortrapp 0 /Strandskata 0 /Strimkarakara 0 /Strömand 0 /Strömstare 1 /Styltlöpare 0 /Svalbard 0 /Svalor 0 /Svalstjärtsglada 0 /Svanar och Gäss 0 /Svärmare 0 /Svart rödstjärt 0 /Svart stork 0 /Svärta 0 /Svartbent strandpipare 0 /Svartbrynad albatross 0 /Svartbukig visseland 0 /Svartfläckig blåvinge 0 /Svarthakad buskskvätta 0 /Svarthakedopping 0 /Svarthalsad dopping 0 /Svarthalsad trast 0 /Svarthätta 0 /Svarthuvad mås 0 /Svarthuvad trut 0 /Svartkråka 0 /Svartmes 1 /Svartnäbbad islom 0 /Svartpannad törnskata 0 /Svartsnäppa 0 /Svarttärna 0 /Svartvingad vadarsvala 0 /Svartvit flugsnappare 0 /Svartvit skogssångare 0 /Svävdagsvärmare 0 /Sydamerikansk strandskata 0 /Sydgeorgien och Falklandsöarna 0 /Sydgeorgisk piplärka 0 /Sydlig elefantsäl 0 /Sydlig kungsalbatross 0 /Sydstormfågel 0 /Taigasångare 0 /Talgoxe 1 /Tallbit 1 /Talltita 1 /Taltrast 0 /Tamduva 0 /Tanzania 0 /Tärnmås 0 /Tättingar 128 /Tavvavuoma 0 /Tistelfjäril 0 /Tjäder 0 /Tjockfot 0 /Tjocknäbbad dopping 0 /Tjocknäbbad strandpipare 0 /Tobisgrissla 0 /Tofsand 0 /Tofslärka 0 /Tofsmes 1 /Tofsvipa 0 /Toppskarv 1 /Tordmule 1 /Tornfalk 1 /Törnsångare 0 /Tornseglare 0 /Törnskata 0 /Törnskator 0 /Tosteblåvinge 0 /Trädgårdssångare 0 /Trädkrypare 1 /Trädlärka 0 /Trädpiplärka 0 /Trana 0 /Trappar 0 /Trastar 8 /Trastsångare 0 /Trefärgad häger 0 /Tretåig hackspett 0 /Tretåig mås 1 /Trollsländor 0 /Trupialer 0 /Tundrasnäppa 0 /Turkduva 0 /Turturduva 0 /Tussilago 0 /Tvåblad 0 /Tvättbjörn 0 /Tyranner 0 /Ugglor, Nattskäror och grodmunnar 15 /Ungern 0 /Utter 0 /UW-Photo 0 /Vadare 52 /Väderål 0 /Vaktel 0 /Valar 0 /Valross 0 /Vandringsalbatross 0 /Vanlig groda 0 /Vanlig padda 0 /Väpplingblåvinge 0 /Varangerhalvön 0 /Varfågel 0 /Varg 0 /Vattenrall 0 /Vävare 0 /Vaxnycklar 0 /Växter 0 /Videsparv 0 /vigg 0 /Vildsvin 0 /Vinterhämpling 0 /Violett blåvinge 0 /Vit ibis 0 /Vit pelikan 0 /Vit skogslilja 0 /Vit stork 0 /Vitfläckig guldvinge 0 /Vitgumpad buskskvätta 0 /Vithakad petrell 0 /Vitkindad gås 0 /Vitögd dykand 0 /Vitryggig hackspett 0 /Vitsippa 0 /Vitstrupig näktergal 0 /Vittrut 1 /Vitvingad tärna 0 /Vitvingad trut 1 /Vråkar 4 /Willet 0

Öronskarv – Nannopterum auritum – Double-crested cormorant

Svartbukig visseland – Dendrocygna autumnalis – Black-bellied Whistling-Duck

Svalstjärtsglada – Elanoides forficatus – Swallow-tailed kite

Sotvingad mås – Leucophaeus atricilla – Laughing gull

Ringnäbbad mås – Larus delawarensis – Ring-billed gull

Rödvingetrupial – Agelaius phoeniceus – Red-winged Blackbird

Bandvingad vråk – Buteo lineatus – Red-shouldered hawk

Brunhättad skogssångare – Setophaga palmarum – Palm warbler

Röd kardinal – Cardinalis cardinalis – Northern Cardinal

Mindre beckasinsnäppa – Limnodromus griseus – Short-billed dowitcher

Kungstärna – Thalasseus maximus – Royal tern

Grå kattfågel – Dumetella carolinensis – Gray Catbird

Större topptyrann – Myiarchus crinitus – Great crested flycatcher

Östfibi – Sayornis phoebe – Eastern phoebe

Dvärgsnäppa – Calidris minutilla – Least Sandpiper

Karolinagärdsmyg – Thryothorus ludovicianus – Carolina wren

Amerikansk kråka – Corvus brachyrhynchos – American crow

Flikstrandpipare – Charadrius semipalmatus – Semipalmated plover

Svartvit skogssångare – Mniotilta varia – Black-and-white warbler

Karolinaspett – Melanerpes carolinus – Red-bellied woodpecker

Tjocknäbbad dopping – Podilymbus podiceps – Pied-billed grebe

Tundrasnäppa – Calidris mauri – Western sandpiper

Tjocknäbbad strandpipare – Anarhynchus wilsonia – Wilson plover

Willet – Tringa semipalmata

Amerikansk saxnäbb – Rynchops niger – Black skimmer

Större båtstjärt – Quiscalus major – Boat-tailed grackle

Virginiauv – Bubo virginianus – Great horned owl

Kråsuggla – Strix varia – Barred owl

Hornpelikan – Pelecanus erythrorhynchos- American white pelican

Ormhalsfågel – Anhinga – Anhinga anhinga

Brun pelikan – Pelecanus occidentalis – Brown pelican

Prärrieuggla – Athene cunicularia – Burrowing owl

Isabellastenskvätta – Oenanthe isabellina

Svartkråka – Corvus (corone) corone

Islandsknipa – Bucephala islandica

Strömand – Histrionicus histrionicus

Rödfalk – Falco naumanni

Rostsångare – Curruca iberiae

Vitryggig hackspett – Dendrocopos leucotos

Brudand – Aix sponsa

Dvärgbeckasin – Lymnocryptes minimus

Mandarinand – Aix galericulata

Lunnefågel – Fratercula arctica

Busksångare – Acrocephalus dumetorum

Kaspisk pipare

Trädgårdssångare – Sylvia borin

Vitgumpad buskskvätta – Saxicola maurus

Vinterhämpling – Linaria flavirostris

Gröngöling – Picus viridis

Svarthalsad trast – Turdus atrogularis

Sommargylling (Oriolus oriolus)

Balkanspett – Dendrocopos syriacus

Vitögd dykand – Aythya nyroca

Krushuvad pelikan – Pelecanus crispus

Vitvingad tärna – Chlidonias leucopterus

Ökensångare – Sylvia nana

Dvärgskarv – Microcarbo pygmaeus

Svarttärna – Chlidonias niger

Styltlöpare – Himantopus himantopus

Svarthuvad trut – Ichthyaetus ichthyaetus

Vit pelikan – Pelecanus onocrotalus

Skäggtärna – Chlidonias hybrida

Korttålärka – Calandrella brachydactyla

Glasögonsångare – Sylvia conspicillata

Ökentrumpetare – Bucanetes githagineus

Ökenlöpare – Cursorius cursor

Spansk sparv – Passer hispaniolensis

Dvärglärka – Alaudala rufescens

Sydamerikansk strandskata – Haematopus ater

Magellanskarv – Phalacrocorax magellanicus

Kejsarskarv – Phalacrocorax atriceps

Tofsand – Lophonetta specularioides

Gulnäbbad kricka – Anas flavirostris

Falklandsångbåtsand – Tachyeres brachypterus

Strimkarakara – Phalcoboenus australis

Långstjärtad ängstrupial – Leistes loyca

Sydgeorgisk piplärka – Anthus antarcticus

Kalkongam – Cathartes aura

Gulnäbbad stjärtand – Anas georgica

Gulnäbbad slidnäbb – Chionis albus

Antarktistärna – Sterna vittata

Rostsparv – Emberiza caesia

Antarktislabb – Stercorarius antarcticus

Större beckasinsnäppa – Limnodromus scolopaceus

Enfärgad seglare – Apus unicolor

Tärnmås – Xema sabini

Rosentärna – Sterna dougallii

Stäpphök – Circus macrourus

Kanariepiplärka – Anthus berthelotii

Bredstjärtad labb – Stercorarius pomarinus

Pärluggla – Aegolius funereus

Rödspov – Limosa limosa

Sjöorre – Melanitta nigra

Alpkaja – Pyrrhocorax graculus

Svarthalsad dopping – Podiceps nigricollis

Tamduva – Columba livia domest

Salskrake – Mergellus albellus

Lärkfalk – Falco subbuteo

Större gulbena – Tringa melanoleucaI

Rödhuvad dykand – Netta rufina

Bergand – Aythya marila

Stenskvätta – Oenanthe oenanthe

Entita – Poecile palustris

Stenfalk – Falco columbarius

Brandkronad kungsfågel – Regulus ignicapilla

Videsparv – Emberiza rustica

Minervauggla – thene noctua

Dubbeltrast – Turdus viscivorus

Ängshök – Circus pygargus

Rostand – Tadorna ferruginea

Turturduva – Streptopelia turtur

Ismås – Pagophila eburnea

Spetsbergsgrissla – Uria lomvia

Alkekung – Alle alle

Myrsnäppa – Calidris falcinellus

Backsvala – Riparia riparia

Härmsångare – Hippolais icterina

Mosnäppa – Calidris temminckii

Rosenfink – Carpodacus erythrinus

Knölsvärta – Melanitta deglandi

Större korsnäbb – Loxia pytyopsittacus

Tobisgrissla – Cepphus grylle

Hämpling – Linaria cannabina

Berglärka – Eremophila alpestris

Ceylonblåskata – Urocissa ornata

Ceylongrodmun – Batrachostomus moniliger

Pilfink – Passer montanus

Snösparv – Plectrophenax nivalis

Bergtajgasångare – Phylloscopus humei

Sibirisk järnsparv – Prunella montanella

Grönsångare – Phylloscopus sibilatrix

Törnsångare – Sylvia communis

Tornseglare – Apus apus

Svarthuvad mås – Ichthyaetus melanocephalus

Småspov – Numenius phaeopus

Skogssnäppa – Tringa ochropus

Morkulla – Scolopax rusticola

Medelhavstrut – Larus michahellis

Gulärla – Motacilla flava

Tajgasångare – Phylloscopus inornatus

Trädpiplärka – Anthus trivialis

Sånglärka – Alauda arvensis

Kustpipare – Pluvialis squatarola

Småsnäppa – Calidris minuta

Prärielöpare – Calidris subruficollis

Drillsnäppa – Actitis hypoleucos

Buskskvätta – Saxicola rubetra

Bergfink – Fringilla montifringilla

Dvärgmås – Hydrocoloeus minutus

Mindre strandpipare – Charadrius dubius

Jaktfalk – Falco rusticolus

Fjällpipare – Charadrius morinellus

Vitstrupig näktergal – Irania gutturalis

Ortolansparv – Emberiza hortulana

Rödstjärt – Phoenicurus phoenicurus

Taltrast – Turdus philomelos

Flodsångare – Locustella fluviatilis

Sävsångare – Acrocephalus schoenobaenus

Lundsångare – Phylloscopus trochiloides

Trastsångare – Acrocephalus arundinaceus

Gräshoppsångare – Locustella naevia

Svartbent strandpipare – Charadrius alexandrinus

Sävsparv – Emberiza schoeniclus

Småskrake – Mergus serrator

Gulhämpling – Serinus serinus

Gransångare – Phylloscopus collybita

Dvärgsparv – Emberiza pusilla

Blåhake – Luscinia svecica

Jorduggla – Asio flammeus

Fältpiplärka – Anthus campestris

Årta – Anas querquedula

Silltrut – Larus fuscus

Svarthakad buskskvätta – Saxicola rubicola

Storspov – numenius arquata

Sammetshätta – Sylvia melanocephala

Svart rödstjärt – Phoenicurus ochruros

Tjockfot – Burhinus oedicnemus

Brun glada – Milvus migrans

Grågam – Aegypius monachus

Lammgam – Gypaetus barbatus

Smutsgam – Neophron percnopterus

Gåsgam – Gyps fulvus

Kornsparv – Emberiza calandra

Bläsand – Anas penelope

Skäggmes – Panurus biarmicus

Björktrast – Turdus pilaris

Vävare – ploceidae

Lejon – Panthera leo

Råka – Corvus frugilegus

Gulsparv – Emberiza citrinella

Ärtsångare – Sylvia curruca

Svarthätta – Sylvia atricapilla

Turkduva – Streptopelia decaocto

Trädlärka – Lullula arborea

Kungsfågel – Regulus regulus

Mindre flugsnappare – Ficedula parva

Gräsand – Anas platyrhynchos

Vigg – Aythya fuligula

Tornfalk – Falco tinnunculus

Skedand – Anas clypeata

Fisktärna – Sterna hirundo

Kråka – Corvus cornix

Storskarv – Phalacrocorax carbo

Brushane – Calidris pugnax

Roskarl – Arenaria interpres

Kustsnäppa – Calidris canutus

Myrspov – Limosa lapponica

Sandlöpare – Calidris alba

Spovsnäppa – Calidris ferruginea

Enkelbeckasin – Gallinago gallinago

Kärrsnäppa – Calidris alpina

Spillkråka – Dryocopus martius

Höksångare – Sylvia nisoria

Större strandpipare – Charadrius hiaticula

Svärta – Melanitta fusca

Sädesärla – Motacilla alba

Skärpiplärka – Anthus petrosus

Tordmule – Alca torda

Silvertärna – Sterna paradisaea

Bofink – Fringilla coelebs

Stare – Sturnus vulgaris

Svartsnäppa – Tringa erythropus

Aftonfalk – Falco vespertinus

Brednäbbad simsnäppa – Phalaropus fulicarius

Ängspiplärka – Anthus pratensis

Smalnäbbad simsnäppa – Phalaropus lobatus

Järnsparv – Prunella modularis

Ljungpipare – Pluvialis apricaria

Lappsparv – Calcarius lapponicus

Fjällabb – Stercorarius longicaudus

Tretåig hackspett – Picoides tridactylus

Dubbelbeckasin – Gallinago media

Rödvingetrast – Turdus iliacus

Svartvit flugsnappare – Ficedula hypoleuca

Skräntärna – Hydroprogne caspia

Kustlabb – Stercorarius parasiticus

Svartvingad vadarsvala – Glareola nordmanni

Hussvala – Delichon urbicum

Kentsk tärna – Thalasseus sandvicensis

Halsbandsflugsnappare – Ficedula albicollis

Mindre hackspett – Dendrocopos minor

Strandskata – Haematopus ostralegus

Rörsångare – Acrocephalus scirpaceus

Kärrsångare – Acrocephalus palustris

Rostgumpsvala – Hirundo daurica

Ladusvala – Hirundo rustica

Lövsångare – Phylloscopus trochilus

Näktergal – Luscinia megarhynchos

Tereksnäppa – Xenus cinereus

Nattskärra – Caprimulgus europaeus

Småtärna – Sternula albifrons

Grönbena – Tringa glareola

Rödbena – tringa totanus

Göktyta – Jynx torquilla

Citronärla – Motacilla citreola

Skäggdopping – Podiceps cristatus

Ringtrast – Turdus torquatus

Skrattmås – Larus ridibundus

Kaja – Corvus monedula

Gluttsnäppa – Tringa Nebularia

Tofsvipa – Vanellus vanellus

Knipa – Bucephala clangula

Hornuggla

Berguv – Bubo bubo

Hökuggla – Surnia ulula

Sparvuggla – Glaucidium passerinum

Stjärtand – Anas acuta

Snatterand – Anas strepera

Kricka – Anas crecca

Fiskmås – Larus canus

Gråtrut – Larus argentatus

Forsärla – Motacilla cinerea

Gravand – Tadorna tadorna

Storskrake – Mergus merganser

Skärfläcka – Recurvirostra avosetta

Svarthakedopping -Podiceps auritus

Gråhakedopping – Podiceps grisegena

Tofslärka

Varfågel – Lanius excubitor

Törnskata – Lanius collurio

Svartpannad törnskata

Sidensvans – Bombycilla garrulus

Rödhuvad Törnskata – Lanius Senator

Rödhake – Erithacus rubecula

Gärdsmyg – Troglodytes troglodytes

Nötkråka – Nucifraga caryocatactes

Skata – Pica pica

Afrikansk paradisflugsnappare

Grå flugsnappare – Muscicapa striata

Stjärtmes – Aegithalos caudatus

Pungmes – Remiz pendulinus

Snöfink

Steglits – Carduelis carduelis

Skogsduva – Columba oenas

Koltrast – Turdus merula

Ringduva – Columba palumbus

Grönfink – Chloris chloris

Stenknäck – Coccothraustes coccothraustes

Smådopping – Tachybaptus ruficollis

Brunand – Aythya ferina

Trädkrypare – Certhia familiaris

Alpjärnsparv – Prunella collaris

Strömstare – Cinclus cinclus

Nötväcka – Sitta europaea

Korp – Corvus corax

Kattuggla – Strix aluco

Grönsiska – Spinus spinus

Domherre – Pyrrhula pyrrhula

Blåmes – Cyanistes caeruleus

Talgoxe -Parus major

Svartmes – Periparus ater

Tofsmes – Lophophanes cristatus

Nötskrika – Garrulus glandarius

Lavskrika – Perisoreus infaustus

Gråsparv – Passer domesticus

Alfågel – Clangula hyemalis

Talltita – Poecile montanus

Tallbit – Pinicola enucleator

Gråsiska – Acanthis flammea

Större hackspett – Dendrocopos major

Gråspett – Picus canus

Skärsnäppa – Calidris maritima

Sillgrissla – Uria aalge

Lappmes (Poecile cinctus)

Havstrut – Larus marinus

Ejder – Somateria mollissima

Tretåig mås – Rissa tridactyla

Vittrut – Larus hyperboreus

Vitvingad trut

Alförrädare – Polysticta stelleri

Praktejder – Somateria spectabilis

Toppskarv – Gulosus aristotelis

Slaguggla – Strix uralensis

Lappuggla – Strix nebulosa

Blå kärrhök – Circus cyaneus

Jaktfalk

Korpgam

Pilgrimsfalk – Falco peregrinus

Fiskgjuse – Pandion haliaetus

Större skrikörn

Hökörn – Aquila fasciata

Ormörn

Sparvhök – Accipiter nisus

Röd glada – Milvus milvus

Örnvråk

Ormvråk – Buteo buteo

Kejsarörn

Fjällvråk – Buteo lagopus

Brun Kärrhök – Circus aeruginosus

Hökar

Duvhök – Accipiter gentilis

Örnar

Stäppörn

Kungsörn – Aquila chrysaetos

Havsörn – Haliaeetus albicilla